Danskerne kan være med til at frede gamle træer

26-04-2017

Store, gamle træer gavner biodiversiteten. Derfor kan danskerne nu - med en smartphone i hånden - være med til at udpege en halv million livstræer i statens skove, der ikke må fældes.

Gamle træer giver mere liv i skovbunden og udgør levesteder for truede arter. Derfor skal der i statens skove over de kommende år udpeges fem træer per hektar, der ikke må fældes. De 500.000 livstræer skal i stedet have lov til at blive gamle og dø af ælde. Og nu kan skovgæsterne selv være med til at udpege dem med en ny app til smartphones.

- Flere gamle træer er godt nyt for skovens sjældne dyr og planter. Derfor beder vi nu om danskernes hjælp til at udpege de mest værdifulde træer i statsskovene, så de er garanteret et langt liv og kan blive til levesteder for f.eks. biller og svampe, når de dør af ælde, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Et bøgetræ kan blive over 300 år gammel, og egetræer kan blive over 1.000 år gamle. Når livstræerne dør og vælter omkuld i skovbunden, får de lov at blive liggende. For i de store døde stammer lever nogle af de mest truede flagermus, insekter og svampe.

Flere gamle træer i statsskovene

Der er særligt mange gamle træer i løvskovene på Fyn, Sjælland og i Østjylland, men der skal udpeges livstræer alle steder i landet.

- Der mangler gamle træer i vores skove. For 200 år siden var kun to procent af landet dækket af skov, og i dag er det tal vokset til 14 procent af Danmarks areal. Nu gælder det om, at vi passer på de gamle træer til gavn for biodiversiteten i mange år frem, siger Signe Nepper Larsen.

 I de skove, der allerede er urørt skov, bliver der ikke udpeget livstræer, da alle træerne i disse skove per definition skal blive stående eller liggende i skoven.

 For at få udpeget de mange træer bliver spejdere flere steder i landet uddannet som livstræsambassadører, og der skal udpeges livstræer som en aktivitet på Spejdernes Lejr 22.-30. juli i Sønderborg.

 

Sådan udpeger du et livstræ:

  • Hent appen ”Livstræ” i AppStore eller Google Play.
  • Med appen kan du markere træets placering, tage fotos at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. svampe.
  • Nu er du klar til at gemme eller sende dit forslag til et livstræ. Det er især gamle løvtræer, der er særligt vigtige for biodiversiteten, og som skal udpeges som livstræer. De må gerne være krogede eller have huller, som insekter, fugle og svampe kan leve i.
  • Forslaget vurderes herefter af Naturstyrelsens lokale enhed.
  • Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt.

 

Naturstyrelsens lokale enheder står herudover klar med råd og vejledning for de enkeltpersoner eller grupper, som gerne vil i gang med at udpege livstræer.

 Læs mere på nst.dk/livstræ, hvor du kan se, hvad der kendetegner et godt livstræ. Her kan du også løbende følge med i udpegningen af livstræer på et kort.

 

Mogens Krog

Projektleder