Naturen rykkede byens rødder tættere på arbejdsmarkedet

18-04-2017

En gruppe unge fra udsatte boligområder i København skiftede stenbroen ud med den jyske strandeng i påskeferien. Her hjalp de som en del af et pilotprojekt med naturpleje ved Tønballe Naturcenter.

En gruppe 13-18 årige unge fra udsatte boligområder i København holdt påskeferie i arbejdstøjet. De var på lejrskole på Tønballe Naturcenter ved Horsens, hvor de blandt andet hjalp med at befrie strandengen for den hastigt voksende hybenrose. Det skete som del af et nyt samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Fritidsakademiet og Naturstyrelsen. Projektet har til formål at få udsatte unge tættere på arbejdsmarkedet, og her spiller naturen en helt særlig rolle.

- Erfaringer fra tidlige projekter viser, at konkrete arbejdsopgaver i naturen både giver et boost til selvtilliden, styrker ens fysiske og psykiske kompetencer og ikke mindst giver anerkendelse fra andre naturbrugere. Derfor er det oplagt at bruge naturen som social løftestang for unge på kanten af samfundet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ren win-win

Påskens lejrskole på den østjyske kyst udspringer af det københavnske beskæftigelsesprojekt Ukrudt. Projektet skaber grønne fritidsjob til unge fra udsatte boligområder, hvor de i forvejen blandt andet hjælper til med anlæg og vedligehold af grønne områder.

Formålet er at give de unge adgang til og erfaringer med arbejdsmarkedet.

En sidegevinst af projektet er, at de unge får indgående kendskab til arbejdet med ”det grønne”, som de måske kan få gavn af senere i livet.

- Det er ren win-win at udvide projektet til statens arealer. Naturen og dens brugere får gavn af indsatsen med det samme, i dette tilfælde strandengen, og de unge oplever en landsdel og et lokalmiljø, de ellers ikke kommer i nærheden af, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Det var ikke hårdt arbejde det hele. De unge fik også tid til de ting, man normalt forbinder med en lejrskole - at gå ture, lave mad over bål og sove i køjesenge

- Det er første gang, vi har haft mulighed for at tage de unge med ud og arbejde i naturen. Vi håber, at erfaringerne fra Tønballe Naturcenter vil føre til, at vi kan få endnu flere af de unge fra gaden ud at arbejde i naturen i deres skoleferier i fremtiden, siger Mudi Jarkass, daglig leder af Fritidsakademiet.

Påskens lejrskole på Tønballe Naturcenter er et pilotprojekt, hvor deltagerne er hyret af Fritidsakademiet. Erfaringerne fra lejrskolen skal danne grundlag for at udvide samarbejdet, så de unge også efterfølgende beskæftiges i den danske natur i sommer- og efterårsferierne.

Fakta

Naturstyrelsen har i tre år aktivt arbejdet med at etablere projekter på statens arealer, hvor naturen bliver brugt som et redskab til social inklusion. Det er blandt andet sket gennem samarbejder med kommunernes jobcentre og private aktører på området. 

Læs mere om Tønballe Naturcenter