Ny opdagelse af sjælden og truet sommerfugl

31-08-2017

Der er fundet to nye bestande af arten hedepletvinge i Nordvestjylland denne sommer. Takket være målrettet naturpleje har sommerfuglenes vigtigste fødekilde – planten djævelsbid - fået bedre vilkår.

Foto af den nyopdagede bestand i Fosdal Plantage. Larverne lever overvintrende i fællesspind på foderplanten djævelsbid. Foto: Per Hyttel

Den smukke sommerfugl hedepletvingen er meget sjælden og har kun få levesteder tilbage i Danmark. Nu er der fundet en helt ny bestand på statens naturområde i Fosdal Plantage nær Brovst. Arten kan kendes på sit smukke vingemønster bestående af ‘guirlander’ af orange, sorte og hvide pletter.

- Der har været enkelte observationer af sommerfuglen i området de seneste år, men det er første gang, at vi opdager en stor bestand af hedepletvinge netop her. Tidligere på sommeren blev der også fundet en ny bestand af den sjældne sommerfugl ved Vullum Sø. Altså er det anden gang på få måneder at sommerfuglen har vist sig på nye lokaliteter. Det varsler godt nyt for arten, siger skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen i Thy.

Djævelsbid på menuen
Sommerfuglene er tæt knyttet til planten djævelsbid. Larverne sidder samlet i et spind på planten, som de lever af. Planten blomstrer i august-september, og Naturstyrelsen har gennem flere år arbejdet målrettet for at give djævelsbid de helt rigtige betingelser.

- En god bestand af djævelsbid er helt afgørende for, at hedepletvinge kan overleve. Det er en af grundende til, at vi har slået området regelmæssigt gennem en årrække for at bekæmpe gyvel og selvsåede nåletræer, som begge udgør en trussel for sommerfuglenes vigtigste fødekilde. Vi kan nu se, at djævelsbid er vendt tilbage i store bestande og med det også nye levesteder for den sjældne sommerfugl, siger Ditte Svendsen.

Naturstyrelsen gør en aktiv indsats for at sikre de bedste betingelser for den sjældne sommerfugl flere steder i det nordlige Jylland. Naturplejen består primært i at holde lokaliteter med planten djævelsbid lysåbne med både læ og sol. Nogle af de største bestande af hedepletvinge findes således på Naturstyrelsens skov- og naturområder i Tranum Klitplantage og Råbjerg Mose.

Fakta: Hedepletvinge  
Hedepletvinge har tidligere været udbredt i hele Danmark, men bestanden er gået kraftigt tilbage og findes nu kun få steder i Nordjylland. Hedepletvinge er listet som akut truet på den danske rødliste. Læs mere om den sjældne sommerfugl i Miljøstyrelsens artsleksikon. 

Læs mere om Fosdal Plantage i områdets naturguide. 


Hedepletvinge i sol. Foto: Erling Krabbe

Ditte Svendsen

Skovrider
Thy