Overskudsvand fra motorvej skal hjælpe vadefugle

21-08-2017

Et nyt projekt skal holde motorvejen på Amager tør og samtidig gavne fuglelivet på Kalvebod Fælled.

Øresundsmotorvejen er anlagt så lavt, at det er nødvendigt at pumpe drænvand væk under anlægget. Det overskydende drænvand bliver i dag pumpet direkte ud i Københavns Havn. Men fremover vil vadefuglene, der yngler på Kalvebod Fælled, få gavn af det i stedet. Naturstyrelsen og Sund og Bælt er gået sammen om et projekt, der skal lede det rene drænvand fra motorvejen ned til de store strandenge på Kalvebod Fælled. Gravemaskiner har netop taget hul på at grave grøfterne, der skal transportere vandet.

- Som ejer af store trafikale anlæg hen over Amager er vi optaget af at indgå i samarbejder, der er med til at sikre en god balance til naturen omkring os. Derfor er vi glade for at kunne bidrage til en øget biodiversitet til gavn for vadefuglene, siger teknisk chef Kim Agersø Nielsen fra Sund og Bælt.

Grøfterne bliver gravet i den nordlige del af Kalvebod Fælled, der er fredet. Både Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Fredningsnævnet har givet dispensation til arbejdet, der strækker sig over et par uger.  

Når de nye grøfter står klar, vil vandet blive pumpet fra Trekantsøen i motorvejsudfletningen til en grøft på Kalvebod Fælled. Her vil vandet blive ledt til området Koklapperne, så strandengene kan blive til et endnu bedre levested for vadefugle. Vandet er rent, hvilket er blevet undersøgt.

- Vi har i flere år ledt efter en måde at få mere vand på strandengene. Vadefuglene er afhængige af våde områder, og i de fleste år har det været et problem, at strandengene tørrer for hurtigt ud, siger skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen.

Projektet har modtaget støtte fra Landbrugsstyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål til projektet kan rettes til skovfoged Sven Norup, 2373 0250 eller Obfuscated Email

Sven Norup

Skovfoged
Hovedstaden