Flagermus og padder får ny bolig på gammel flyvestation

14-12-2017

Naturstyrelsen har sammen med en gruppe unge fra det sociale projekt Task Force Green indrettet en beskyttelsesgang fra 2. verdenskrig til et sted, hvor dyr kan bo, overvintre og yngle.

En lang række dyr kan fremover søge læ og ly i en gammel beskyttelsesgang fra 2. verdenskrig på den tidligere Flyvestation i Værløse.

Naturstyrelsen har lukket den nordlige trappe til beskyttelsesgangen, og i indgangen mod syd er der sat en metaldør i med en smal sprække foroven til flagermus og en sprække forneden til padder og krybdyr.

- Håbet er, at rigtig mange flagermus vil bruge gangen om vinteren til at sove vintersøvn i. De kan også bruge gangen om sommeren til at yngle i eller til at lave kolonier af ikke-ynglende hanflagermus. Desuden kan tudser, snoge, frøer og firben samt en stor mængde insekter også søge ind i gangen for at få et godt sted at bo eller overvintre, siger Kim Søderlund, skovrider i Naturstyrelsen.

Baggrunden for projektet er, at der i øjeblikket bliver nedrevet en del bygninger på flyvestationen, som Naturstyrelsen overtog i 2013. I den forbindelse har den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening gennemgået alle bygningerne for at undersøge, om der bor flagermus i dem.

- Der blev ikke fundet flagermus i bygningerne, men der bliver nu og da set flagermus på jagt i området. Der er derfor mulighed for, at vi kan få en fin bestand derude, hvis de kan bosætte sig. Her kan beskyttelsesgangen spille en rolle. Tiden vil vise om det lykkes, men vi er optimistiske, da vi har set både brunflagermus og den lille dværgflagermus i området, siger Carsten Juel, Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Kommune.

Tyskerne gravede i sin tid såkaldte felthangarer ind i en skrænt på pladsen til deres jagerfly. Derfra blev der opført løbegange til piloterne. Gangene er udformet som en knækket tunnel, der skulle give beskyttelse ved et eventuelt flyangreb. Det er en af disse løbegange, der skal bruges til flagermusebolig.

Unge indretter hulen
Gangen er møbleret og indrettet, så den virker tillokkende for forskellige dyr. En gruppe unge fra det sociale projekt, Task Force Green, som holder til på flyvestationen, har klargjort ”hulen”, så dyrene kan føle sig hjemme. Det er blandt andet sket med kvas og særlige hylder, der er skruet op i gangen, så flagermus kan hænge derinde og forhåbentlig finde ro til at gå i dvale om vinteren.

Til de krybende og kravlende dyr har de unge fra Task Force Green lagt bunker af kvas, grene, sten og blade ind, så dyrene kan finde sig et sikkert sted at bosætte sig eller overvintre i. Sprækken er lavet så smal, at katte ikke kan komme derind og forstyrre de vilde dyr.

- Arbejdet med planker, paller, sten og grene passer de unge fortrinligt. Her skal de bruge kræfter og arbejde med et projekt, som i den grad gavner ikke kun dem selv, men i særdeleshed også andre - nemlig flagermusene. Samtidig skal de bruge kræfter og samarbejde om opgaven, så der er megen god læring i at hjælpe flagermusene med at flytte ind, siger Michael Hvalsøe-Simonsen, leder af projektet Task Force Green.

Beskyttelsesgangen er klar til, at flagermus og smådyr kan flytte ind. Allerede nu er der søvnige myg, bænkebidere og endda nogle sommerfugle, der har valgt at overvintre.

Kim Søderlund

Skovrider
Naturstyrelsen Østsjælland