Gribskov er blevet vådere

11-12-2017

En af Danmarks største og ældste skove er efter en målrettet indsats blevet dobbelt så våd, som den var for 30 år siden. En lang række menneskeskabte grøfter er lukket for at genetablere flere moser, vandhuller og småsøer til fordel for både dyr og planter.

Hvis man af og til nyder en gåtur i Gribskov nord for København, har man måske bemærket, at der ofte er brug for gummistøvler for at holde fødderne tørre uden for stierne.

Siden 1992 har Naturstyrelsen målrettet arbejdet på at genskabe en mere naturlig vandbalance i statens skove til gavn for naturen. Et nyt luftfoto viser, at Gribskov er et af de steder, hvor indsatsen for alvor har båret frugt. Her har Naturstyrelsen mere end fordoblet andelen af våde områder de seneste 30 år. 

- Hvis man kigger på gamle kort over Gribskov, kan man se, at skoven historisk set har været meget våd. Det ændrede sig i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor man gravede kilometervis af grøfter og iværksatte en omfattende dræning for at lede vandet væk fra skovene, så man kunne plante så mange træer som muligt. Ved at lukke grøfterne har vi genskabt nogle af de oprindelige vådområder i skoven. Det giver gode levevilkår for en lang række dyr og planter, fx den sjældne Stor Kærguldsmed, Tue-Kæruld og Svaleklire, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen.

Alene i Gribskov var der 526 kilometer grøfter, da arbejdet med at gøre skoven vådere gik i gang. Der er lukket omkring 50 kilometer grøfter i skoven siden 2005

Hjælp fra januarstorm
Missionen med at reetablere de våde områder i Gribskov blev hjulpet på vej i januar 2005, da Danmark blev ramt af en storm. I Gribskov var det primært bevoksninger med rødgran, der stod i lavbundede områder, der væltede i stormen. De væltede træer blev fjernet og grøfterne lukket, hvilket har genskabt våde lysninger og moser, med langt bedre betingelser for dyr og planter end den tørre, mørke træbevoksede skovbund.

Arbejdet med at genskabe en mere naturlig vandbalance har betydet, at det uden for stier og veje kan være en våd omgang at gå en tur i skoven - især i vinterhalvåret. Til gengæld kan man flere steder nyde synet af genskabte småsøer og moser som eksempelvis Sandskredsøen, hvor der er et rigt dyreliv.

- Hensynet til naboer og offentlige veje og jernbanestrækninger vejer altid tungt, når det besluttes, om et areal skal gøres vådere.  Heldigvis er Gribskov meget stor og skal kun aflede vand fra ganske få højere liggende naboarealer. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med at gøre skoven endnu vådere i de kommende år og skabe endnu større biologisk mangfoldighed, siger Jens Bjerregaard Christensen.

De vådere skove har den sidegevinst, at de tilbageholder og forsinker mere vand ved ekstrem nedbør, ligesom de reducerer udledning af skadelige næringsstoffer til det omkringliggende landskab.

Lige nu er der lidt over 400 hektar vådområder i Gribskov. Lukning af flere grøfter er en del af driftsplanen de kommende år, hvorefter omkring ni procent af Gribskov vil være vådområder. Det foreløbige mål er, at vådområder vil dække omkring 12 procent af Gribskov i 2029.

 

Fakta: En vådere Gribskov
Andel af våde områder i Gribskov efter årstal - klik for større foto.     
1857: 1.140 hektar –20 procent                             
1988: 178 hektar – 3 procent                             
2017: 410 hektar – 7,5 procent 

undefined

 


 

Jens Bjerregaard Christensen

Skovrider
Naturstyrelsen Nordsjælland