Nationalpark giver nye muligheder for sammenhængende naturoplevelser

21-12-2017

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en realitet. Nu begynder arbejdet med at binde det 263 km2 store område sammen natur- og formidlingsmæssigt.

Miljø- og fødevareministeren udpegede i sidste uge Nationalpark Kongernes Nordsjælland som den femte danske nationalpark.

Nationalparken er Danmarks næststørste efter Vadehavet og rummer store statslige skov- og naturområder som for eksempel Tisvilde Hegn, Arresø, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave. Over halvdelen af nationalparken er desuden Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur.

Læs nyheden Danmarks femte nationalpark er nu en realitet

Nationalparken i Nordsjælland har været undervejs i 14 år, og de fem nordsjællandske kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør kommuner har gjort et stort lokalt forarbejde forud for nationalparkens tilblivelse. Naturstyrelsen har løbende stillet viden til rådighed om alt fra naturpleje til friluftsliv.

- Det har været en lang vej, men nu ser vi sammen med nationalparkens kommende bestyrelse frem til at fortsætte det gode arbejde, der indtil nu er udført sammen med kommunerne. Fra Naturstyrelsens side skal vi blandt andet se på, hvordan vi sammen kan løfte formidlingen på tværs af nationalparken, og hvordan faciliteter som stier, bænke og bålpladser kan binde området endnu bedre sammen. Herudover skal vi dele ud af vores mangeårige erfaringer med genopretning og pleje af naturen med henblik på at øge naturværdierne endnu mere, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Visionen for Nationalpark Kongernes Nordsjællands er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige naturarealer. Parken indeholder store skovarealer med nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark, herunder Gribskov, der også har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr. Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark. Hertil kommer Melby Overdrev, der er det største statsejede lynghedeområde på Sjælland, og Skidendam i Teglstrup Hegn, der er en af få aktive højmoser på Sjælland.

Borgerinddragelsen fortsætter
De fem nordsjællandske kommuner har med en gennemgående præmis om frivillighed arbejdet på at få så mange arealer med i nationalparken som muligt. Nationalparkens grænser er nu på plads, men arbejdet med borgerinddragelse fortsætter.

- Uanset om man er ung eller i sin bedste alder, kan man gøre en forskel i naturen. Naturstyrelsen arbejder løbende med at inddrage borgere i alt fra deltagelse i brugerråd, over høslæt med le, til kulsvidning og etablering af nye mountainbikespor. Frivillighed er en afgørende faktor for udviklingen af den nye nationalpark. Hvis vores viden kan være med til at bevare, styrke og synliggøre naturen, landskabet og kulturhistorien i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, er det kun godt, siger Jens Bjerregaard Christensen

Den officielle indvielse af nationalparken kommer efter planen til at foregå i forsommeren 2018.

Læs mere om Nationalpark Kongernes Nordsjælland på nationalparkernes hjemmeside. 


Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Fredensborg-, Gribskov-, Halsnæs-, Helsingør - og Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Hertil kommer op til to pladser til det lokale nationalparkråd, når det er nedsat.

Jens Bjerregaard Christensen

Skovrider