Har du ønsker til Københavns største naturområde?

22-02-2017

Naturstyrelsen sætter nu gang i arbejdet med en plan for, hvordan naturen på Kalvebod Fælled og Kongelunden på Amager skal udvikle sig over de næste 15 år. Startskuddet er et borgermøde den 27. februar.

Foto: Martin Rivero

Otte km fra Rådhuspladsen ligger Kalvebod Fælled, der er det største naturområde i København. Tidligere var fælleden et lukket militærområde, men i dag kan man færdes frit på de åbne vidder. Bag den ligger Kongelunden, som er den ældste skov på Amager

Nu skal Naturstyrelsen udarbejde en ny driftsplan for områderne. Den skal slå fast, hvordan naturen skal forvaltes over de næste 15 år, og hvilke tilbud til friluftsliv, der skal være. For at få så mange input som muligt, inviterer Naturstyrelsen til et borgermøde den 27. februar.

- Det er ikke mere end syv år siden, at den sidste granat blev fjernet fra Kalvebod Fælled. Området har på få år udviklet sig fra at være et skydeterræn til et grønt åndehul for københavnerne og et eldorado for fuglelivet. Nu skal vi sammen med brugerne finde ud af, hvordan fælledens fremtid skal se ud, siger skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen Hovedstaden.

Kalvebod Fælled og Kongelunden er en del af Naturpark Amager, der rækker fra Amager Fælled i nord til Amagers sydkyst. Kalvebod Fælled er udpeget som Natura 2000-område på grund af de mange fuglearter, heriblandt flere stærkt truede arter, som overvintrer her.

- Den unikke natur på Kalvebod Fælled er beskyttet af en række lovgivninger, og indenfor de rammer vil vi gerne have input til, hvordan vi skal udvikle både naturværdierne og friluftslivet, siger Hans Henrik Christensen.

Borgermødet bliver afholdt den 27. februar kl. 17-19 på Ørestad Gymnasium. Her vil der bl.a. være oplæg fra Friluftsrådets Direktør Jan Ejlsted, Danmarks Ornitologisk forenings næstformand Steffen Brøgger-Jensen, Danarige og naturfilosof Rune Engelbreth Larsen. Efter borgermødet bliver der udarbejdet et udkast til en driftsplan, der forventes at blive sendt i høring til efteråret.

Læs mere om borgermødet og tilmeld dig her