121 plejeplaner skal forbedre heder, overdrev og enge

20-01-2017

Naturstyrelsens offentliggør i dag 121 plejeplaner for de beskyttede Natura 2000-områder. Græssende kreaturer, afbrænding af heder og bekæmpelse af invasive arter skal i de kommende år give naturen et løft.

På Nordby Bakker på Samsø skal flere dyr som disse gutefår pleje naturen.

Vigtige levesteder for sjældne planter og dyr får i de kommende år et løft. Naturstyrelsen har i dag offentliggjort 121 nye planer, der skruer op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som styrelsen forvalter. Planerne gælder frem til 2021.

De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Blandt indsatserne er, at 12.000 hektar naturarealer nu afgræsses af kvæg i hele landet. Dyrene skal bl.a. gå i nye indhegninger i Nordby Bakker på Samsø, på overdrev på Møn og i Vangså Hede i Thy. Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges og store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

Forud for offentliggørelsen har planerne været i offentlig høring.

Se de 121 plejeplaner 

 

Erling Krabbe

Biolog

Mogens Krog

Forstfuldmægtig