Naturstyrelsen og Kystdirektoratet bliver lagt sammen

18-01-2017

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet bliver lagt sammen til én styrelse, der fremover vil hedde Naturstyrelsen.

Fra den 1. februar 2017 bliver den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet lagt sammen til en ny Naturstyrelse. Det sker som en del af en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet, der skal øge fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne.

Den nye Naturstyrelse får hovedkontor i Randbøl, hvor den gamle Naturstyrelse har haft hovedkontor siden den 1. juli 2016, hvor styrelsen blev flyttet fra København til Jylland. Kystdirektoratet fortsætter med at bo i Lemvig og vil også fremover hedde ’Kystdirektoratet’, men vil fremover være et direktorat under Naturstyrelsen.

Forvaltning og drift af skove og kyster er kerneopgaver for den nye styrelse, der har en stærk direkte kontakt til borgere og kommuner. Det er de samme målgrupper, de to nuværende styrelser har, og selv uden mange overlap vil den nye, fælles profil være skarp på beskyttelse og benyttelse af natur, skove og kyster.

Direktør for Naturstyrelsen bliver Peter Ilsøe, og nuværende direktør for Kystdirektoratet Merete Løvschall bliver vicedirektør med titel som kystdirektør og med ansvar for Kystdirektoratet. Signe Nepper Larsen fortsætter som vicedirektør i Naturstyrelsen.

Læs mere om den nye organisering af Miljø- og Fødevareministeriet på ministeriets hjemmeside