Spejdere freder 2000 livstræer til kommende generationer

24-07-2017

Spejdere sætter varige spor i de danske statsskove, når de finder og registrerer livstræer ved Sønderborg under Spejdernes Lejr 2017.

En række spejdere er forud for Spejdernes Lejr blevet Livstræambassadører.

I disse dage mødes 40.000 danske og internationale spejdere til Danmarks største spejderlejr på Kær Vestermark ved Sønderborg. Udover trædrejning, skattejagt og et hav af andre aktiviteter, skal spejderne finde og registrere et par tusinde livstræer i statens skove i området.

Livstræer er store, gamle træer, der er særligt vigtige for skovens biodiversitet, og som derfor får lov at stå, indtil de dør og vælter om i skovbunden.

- Gamle træer giver mere liv i skovbunden og udgør levesteder for truede arter. Derfor skal der i statens skove over de kommende år udpeges fem træer per hektar, der ikke må fældes. Spejdernes Lejr med 40.000 deltagere er en unik mulighed for at udbrede indsatsen, og livstræer passer perfekt ind i lejrens tema, "Vi sætter spor". Spejderne kan være med til at styrke naturen, og man vil kunne vende tilbage til sit livstræ om 10, 20 eller 50 år, siger naturvejleder Andreas Hermann fra Naturstyrelsen i Sønderjylland, der sammen med kollega Mik Haar deltager i årets spejderlejr.

Mærke på både træ og uniform
En gruppe spejdere er forud for lejren blevet uddannet som såkaldte Livstræambassadører og sammen med medarbejdere fra Naturstyrelsen skal de vejlede deres spejderkammerater ved udpegningen af træer. De får alle udleveret en rygsæk med skovkort og livstræskilte, som de skal mærke træerne med, så alle kan se, at det er et livstræ. Flere generationer kan nemlig få glæde af træerne, der kan blive meget gamle: Bøgen kan blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 år gammel.

- Livstræer er ikke nødvendigvis skovens flotteste træer. Træerne må meget gerne have revner og huller i barken, som dyr og planter kan leve i. Livstræer kan også være træer med store brækkede grene, svampe eller mosser. Der er også nogle krav, som skal være opfyldt. For eksempel må træet af sikkerhedsmæssige grunde ikke stå tæt på en vej, siger Andreas Hermann.

Når spejderne har fundet, registreret og mærket livstræer, optjener de et livstræ-duelighedsmærke, som de kan bære på deres uniform.

Tid og sted:
Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr, hvor danske og internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønderborg fra den 22.-30. juli 2017.
Udpegningen af livstræer begynder søndag og løber hver dag fra kl. 09.00-15.00 undtagen onsdag.

Besøg også Naturstyrelsens Livstræ-telt på spejderlejrens ”Knudeplads”. Her er masser af sjove aktiviteter samt information om vores skove og natur hver dag fra kl. 12.00-19.00. 

Læs mere om Spejdernes Lejr på hjemmesiden: www.spejderneslejr.dk

 

Andreas Hermann

Naturvejleder
Sønderjylland

Udpeg selv livstræer

Alle inviteres med til at udpege livstræer i statens skove. Naturstyrelsen har udviklet en gratis app, som gør det muligt at foretage registreringen med din smartphone eller tablet.
Læs mere om appen: nst.dk/livstrae