Kvæg genskaber forsvundet strandeng

29-06-2017

Tre år efter at langhårede kvæg blev sat til at græsse på strandvolden Trillen ved Sønderborg, er orkideer og løvfrøer vendt tilbage efter cirka 30 års fravær.

Vidt omkring: Netværk af nytrådte stier lavet af kvæget i tagrørene samt de fem bombehuller fra 2. verdenskrig, der nu er blevet synlige.

Det, der engang var et tæt rørskov af høje tagrør og andre stride græsser, ligner nu mere og mere en åben strandeng med blomster og urter, der nyder godt af sollyset. En flok Galloway kvæg har de sidste tre år græsset på strandvolden Trillen ved Høruphav tæt på Sønderborg og genoprettet den strandeng, der har været forsvundet siden 1960’erne.

Kvægets naturpleje har betydet, at lyskrævende lave blomster som orkideen majgøgeurt er dukket op igen, og temperaturforholdene i de små vandhuller er blevet så gunstige, at løvfrøer er genindvandret til den østlige del af Trillen efter cirka 30 års fravær. 

- For mange år siden gik der køer på området og holdt græsset nede, men da området blev for vådt efter en oversvømmelse, fjernede man køerne. Det betød, at den tidligere strandeng voksede helt til, og at alle strandengsplanter og engfugle stort set forsvandt. I 2014 satte man kvæg ud for at græsse for første gang i 45 år, og kvæget har virkelig været effektive til at trænge tagrørsskoven og højstauderne tilbage, siger Martin Reimers, skovfoged i Naturstyrelsen.

Sjældne fund fra fortiden

Før kvæget blev sat ind som naturplejere, var det nødvendigt at genoprette naturen i området. Derfor rensede man et vandhul op til drikkevand for kreaturer og ryddede træer og krat maskinelt.

Enkelte af strandengsplanterne overlevede dog de mange år uden græsning takket været frivillig hjælp.  Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening slog i en årrække et mindre areal med le for blandt andet at bevare den usædvanlige bregne slangetunge.

I dag kan alle, der færdes i området, nyde synet af de langhårede kvæg og de nye udsigter der er dukket op, efter tagrørene er trængt tilbage. Herunder et dramatisk levn fra fortiden:   

- En stribe med fem runde bombehuller fra 2. verdenskrig er dukket op igen, så naturplejen har også synliggjort kulturhistorien, siger Martin Reimers.

 

Strandvolden fotograferet før og efter kvæget blev sat ind som naturplejere. 

Fakta:

Trillen forvaltes af Naturstyrelsen og er en halvcirkelformet strandvoldsdannelse, der siden istiden har forbundet to små moræneøer (Store og Lille Trille).

Siden 2014 har en flok Galloway køer græsset på et 11 hektar stort areal på den østlige del af Trillen

Inden for strandvolden ligger den saltvandspåvirkede sø Vælddam. For ikke at miste tagrørsskovens fugle, såsom rørhøg og skægmejse, bliver tagrørsarealet vest for Vælddam ikke afgræsset.

Se flere seværdigheder i områdets naturguide. 

 

Relaterede nyheder:

Tælling viser rekordmange orkideer 

Kvæg hjælper engfugle i Danmarks vigtigste fuglereservat 

Syv heste skal pleje ældgammel natur året rundt