Ny undersøgelse: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

12-06-2017

En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle negativt. Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af testcentret.

Forskere har blandt andet afsøgt området under møllerne med hunde. Foto: DCE

Trækfugle, der flyver over Østerild, undviger bevidst møllernes vinger. Det slår en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) fast. Dermed generer testmøllerne i Østerild Klitplantage i Thy ikke trækfuglenes færdsel i området. Flagermusene opsøger derimod aktivt møllerne for at jage insekter omkring dem.

Det viser de endelige undersøgelser af vindmøllernes påvirkning af naturen, som DCE har lavet for Naturstyrelsen. Det er første gang, at der er lavet undersøgelser, efter at alle syv vindmøller i testcentret er i drift.

- Hensynet til fugle og flagermus kan sandsynligvis forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse har ikke vist, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage påvirker fugle i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Undersøgelserne viser også, at der ikke er fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger under møllerne, men tilfældige fund af to dyr understreger, at negative effekter ikke helt kan afvises.

Nye vindmøller på vej

Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i marts 2017 aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Det Radikale Venstre har siden tilsluttet sig aftalen.

- Beslutningen om at udvide testcentret er med til at styrke Danmark som konkurrencedygtigt avanceret produktionsland inden for vindenergi, og de endelige undersøgelser er godt nyt for den planlagte udvidelse.  Grøn klimavenlig energi er til glæde for alle i vores samfund, men der skal naturligvis tages hensyn til fugle og natur i området, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Tidligere undersøgelser har også vist, at flagermus i området tilsyneladende har haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet i nærheden af vindmøllerne. Der er også tidligere lavet en undersøgelse af testcenterets påvirkning af plantelivet. Her fremgår det, at nye græsser, urter, mosser og laver spreder sig, hvor der før var nåleskov. Vegetationsundersøgelserne fortsætter til 2021. 

Fakta: Østerild Plantage

  • I juni 2010 besluttede VK-regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti at etablere et nationalt testcenter for vindmøller nær Østerild i Thy. Med beslutningen fulgte et krav om at gennemføre et overvågningsprogram for de potentielle effekter på fugle, flagermus og vegetation i området. 
  • Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild blev officielt åbnet 6. oktober 2012
  • Der kan testes syv vindmøller på testcentret. De syv vindmøller, der i dag er placeret i Østerild, spænder fra 150 meter i højden til den højeste på 222 meter, som er den højeste mølle i dag. På testcentret er det i dag muligt at teste vindmøller op til 250 meter i højden. Testcenteret har desuden syv målemaster ud for vindmøllerne og en markeringsmast mod nord og syd på 250 meters højde, der er udstyret med lys af hensyn til flysikkerheden.

Link til undersøgelsen
Link til tidligere undersøgelser.

 

Yderligere information:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, e-mail: Obfuscated Email

Skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen i Thy, Tlf.: 2222 16 70, e-mail: Obfuscated Email

Opdatering den 10.08 2017

Naturstyrelsen er siden publiceringen af pressemeddelelsen blevet opmærksom på, at gengivelse af rapportens konklusioner med hensyn til flagermus ikke var tilstrækkeligt præcis. Naturstyrelsen har været i dialog med DCE om dette, hvilket har affødt følgende præciseringer:

"En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle og flagermus negativt" er ændret til "En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle negativt".

-”Trækfugle og flagermus, der flyver over Østerild, undviger bevidst møllernes vinger.” er ændret til: ”Trækfugle, der flyver over Østerild, undviger bevidst møllernes vinger". Og der er tilføjet " Flagermusene opsøger derimod aktivt møllerne for at jage insekter omkring dem".

- ”Hensynet til fugle og flagermus kan godt forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser” er ændret til: ”Hensynet til fugle og flagermus kan sandsynligvis forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse har ikke vist, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage påvirker fugle i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser”.

-”Undersøgelserne viser også, at vindmøllerne ikke har påvirket tilstedeværelsen af de almindeligst forekommende flagermus i området. Der er således ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger af fugle under møllerne.” er ændret til: ”Undersøgelserne viser også, at der ikke er fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger under møllerne, men tilfældige fund af to dyr understreger, at negative effekter ikke helt kan afvises”.