Nyt kort med natur i statsskovene

26-06-2017

Kortlægningen af statsskovenes særligt værdifulde skovnatur er nu afsluttet.

Et kort med 4.300 hektar sumpede skovmoser, ellesumpe, kratskove og områder med ældgamle, hule og krogede træer. Det er resultatet af den netop afsluttede, første kortlægning af Naturstyrelsens såkaldt særligt værdifulde skovnatur.

Miljøstyrelsens biologer har det seneste år undersøgt 9.800 hektar statsskov og er endt med at kortlægge og beskrive 4.300 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skov fordelt på over 2.000 områder. Det svarer til knap fire procent af Naturstyrelsens samlede skovareal.

Kortlægningen af den naturmæssigt særligt værdifulde skov er led i Naturpakken, der skal styrke biodiversiteten.

Se kortet med den særligt værdifulde skovnatur

Et skridt på vejen mod urørt skov

Kortlægningen bliver nu givet videre til Naturstyrelsen, som finder ud af, hvordan områderne kan indgå i nye områder med urørt skov og biodiversitetsskov, der skal udpeges i Naturstyrelsens skove. 

Naturstyrelsen har inviteret forskere indenfor skov og biodiversitet til at bidrage med forskningsbaseret rådgivning i forbindelse med Naturstyrelsens udpegning af 13.300 hektar urørt skov og biodiversitetsskov.

Læs rapporten om kortlægningen

Fakta om biodiversitet i skovene

Naturmæssigt særligt værdifuld skov er ikke den eneste udpegning af natur i skoven. I Naturstyrelsen skove findes således også 8.000 hektar habitatskov, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv. Samlet set er i alt 11 procent af Naturstyrelsens skove kortlagt som særlig værdifuld skovnatur og habitatskov.

Der er på nuværende tidspunkt udlagt 9.000 ha til urørt skov og biodiversitetsskov på Naturstyrelsens arealer. Når indsatsen i Naturpakken er implementeret vil det samlede areal i Naturstyrelsens skove til biodiversitetsformål udgøre i alt 22.300 ha.

Den naturmæssigt særlig værdifulde skov er især rig på svampe, insekter, mos, lav og fugle. Danmarks skove har en høj andel af sjældne og truede arter. Skovene fylder således kun 15 procent af landet, men de er hjemsted for en større andel af de truede dyr og planter. 

Sådan blev områderne udvalgt

 

Mads Jensen

Kontorchef
Naturstyrelsen

Helle Pilsgaard

Kontorchef
Miljøstyrelsen