Tælling viser rekordmange orkidéer på Møn

16-06-2017

Mere end en kvart million hvide skovgøgeliljer er for første gang blevet optalt på en tidligere brakmark syd for Klinteskoven på Møn. Det er det største antal i Danmark.

For få år siden var Hundevæng Overdrev på Møn en brakmark.  Nu står over en kvart million hvide orkidéer i fuldt flor på det 22 hektar store område. Det viser en optælling, som Naturstyrelsen netop har lavet med hjælp fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Overdrevet har tidligere været opdyrket og blev i midten af 1990’erne lagt brak. I 2013 overtog Naturstyrelsen forvaltningen af området, der også blev fredet. Naturstyrelsen har igennem de sidste fire år plejet naturen med en blanding af græssende kreaturer og slæt, hvor græsset slås med maskine – dels for at udpine den tidligere dyrkningsjord for næringsstoffer og for at holde overdrevet lysåbent.

- Alle kan se, at der er orkidéer, så langt øjet rækker, men ved at lave en optælling, har vi fået et konkret bevis for, at vores pleje har virket. Optællingen viste i alt 233.000 skovgøgeliljer, og det er Danmarksrekord – der findes mig bekendt ikke tilsvarende forekomster af den art herhjemme, siger Torben Hviid, biolog i Naturstyrelsen i Storstrøm.

Orkidéer elsker kalk  
Optællingen af de hvide skovgøgeliljer er lavet ved hjælp af en stikprøve, hvor man markerer et mindre udsnit af hele overdrevet med en såkaldt tællebane. Efterfølgende bliver skovgøgeliljen talt en for en i hvert felt, som så bliver ganget med hele overdrevets areal.

- Der er ikke mange overdrev tilbage i Danmark, og et overdrev på kalkrig jord er en af de naturtyper, hvor man kan finde allerflest plantearter. Hundevæng Overdrev skiller sig ud, fordi kalkbunden her træder helt frem i lyset. Jorden indeholder både meget kalk og meget sand, som gør, at næringsstoffer hurtigt bliver vasket væk. Det er ideelle betingelser for orkideer, siger Torben Hviid.

Tællingen af orkidéer på Hundevæng Overdrev vil blive gentaget i de følgende år for at følge udviklingen.

Af Danmarks cirka 45 vilde orkidéarter findes hele 18 forskellige på Møns Klint. Læs mere om Møn Klints store naturrigdomme i områdets naturguide

Relaterede nyheder: Sjælden orkidé på Møns Klint boomer i år