Nu danser brushanerne på fælleden

22-05-2017

Kalvebod Fælled i Naturpark Amager er blevet forvandlet fra et vildnis af buske og krat til et paradis for vadefugle. I disse dage fremfører brushøns deres parringsdans netop her.

Brushøns i hundredevis opfører i disse dage en af naturens små vidundere. Hannerne kæmper om hunnernes gunst gennem spektakulære danse og kampe. Under kampene spiler hannerne blandt andet halskraverne ud og rejser øretoppene for at imponere modparten.

Et af de steder, man kan opleve fænomenet, er i Naturpark Amager midt på Kalvebod Fælled fra Villahøj på Svenskeholmvej.

- Kalvebod Fælled er blevet forvandlet fra et vildnis af buske og krat, hvor der ikke var plads til mange fugle, til et paradis for vadefugle, siger Martin Rivero, skovløber i Naturstyrelsen, som til dagligt færdes midt mellem brushøns, rødben og viber.

Se en video af fænomenet her. 

Naturstyrelsen har i årtier arbejdet med at forbedre forholdene for især vadefugle på Naturstyrelsens arealer på Amager. I 2003 udkom der en rapport om truede engfuglelokaliteter i Danmark, hvor strandengene i naturparken blev udpeget som en tidligere vigtig lokalitet. Den naturlige indvandring af pilekrat og birkeskov havde ødelagt forholdene for vadefuglene.

Genopretning af natur bærer frugt

I 2005 blev der udarbejdet en national engfuglehandlingsplan, hvor der blev sat fokus på problematikken. EU støttede efterfølgende et stort naturgenopretningsprojekt, hvor over 600 hektar skov og krat i Naturpark Amager blev fældet. Samtidig blev mange af områdets grøfter spærret, så strandengene blev mere våde, og dermed bedre for området vadefugle. Desuden blev der fokuseret på at græsse området ned løbende, så engene ikke igen vokser til.

Projektet havde særlig fokus på engryle, kobbersneppe og brushøns. Alle tre arter havde tidligere ynglet på strandengene, men var forsvundet fra området. Kobbersneppe i 1970’erne, brushøns i 1980’erne og engryle i 1990’erne.

-  Alle tre arter er sandsynligvis tilbage som ynglefugl i Naturparken. Det er fantastisk at se, at vores langsigtede bestræbelser på at skabe gode forhold for vadefugle bærer frugt, siger Martin Rivero.

Se naturguiden for Kalvebod Fælled.