Geder redder højmose fra at gro til

13-03-2017

De sidste fem år har geder gnasket sig igennem den massivt voksende birk i Svanemosen ved Kolding som en del af et forsøg. Nu begynder birken endelig at give op.

Gederne er lige nu på stald, men bliver snart lukket ud i Svanemosen for at bekæmpe endnu mere birk.

Geder har vist sig at være sande superhelte, når det kommer til bekæmpelse af birk i sjældne højmoser. Birken spreder sig med lynets hast og skygger for den oprindelige vegetation i højmoserne, så den mistrives og lidt efter lidt forsvinder. Dette vil på sigt også have konsekvenser for en række dyrearter.

En af de højmoser, der har været hårdt ramt, er Natura 200-området Svanemosen ved Kolding, hvor Naturstyrelsen år efter år har ryddet birkeopvæksten manuelt uden at få bugt med birkens rødder.

I 2012 blev et område på fem hektar hegnet i den sydlige del af mosen, og en flok geder blev sat til at spise birkeopvæksten. Den lille hegning skulle fungere som en test.

- De følgende år viste det sig, at birkens opvækst i dét område var betydeligt mindre, selvom birken stadig blev ved at skyde fra rodstødet. Optimismen spredte sig derfor, og i 2015 blev indhegningen gjort større, så gederne kunne boltre sig på både eksisterende og kommende højmose, forklarer naturplejeansvarlig Claus Simonsen, Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Geder foretrækker grene
I dag er omkring 43 hektar af Svanemosen indhegnet, så gederne kan brede sig endnu mere, og birkerødderne er efter fem års ihærdig indsats fra gederne endelig ved at give fortabt.

- Geder er generelt gode til at bekæmpe opvækst af træer, da de ofte foretrækker grene og skud af f.eks. birk, fremfor at spise græs. Derfor bliver geder ofte brugt i områder hvor den store udfordring er at holde arealet lysåbent, siger Claus Simonsen

Naturstyrelsen bruger også geder som naturplejere andre steder i Danmark, herunder i Rebild Bakker ved Himmerland og i Søhøjlandet.

Naturstyrelsen har offentliggjort nye og reviderede plejeplaner for blandt andet Svanemosen, og andre lysåbne Natura 2000-områder, der skal gælde frem til år 2021. I den nye plejeplan spiller gederne stadig en vigtig rolle.

Læs mere om de nye Natura 2000-plejeplaner.