Jomfruelige øer står klar til ynglefugle

16-03-2017

Vadehavets fugle foretrækker kort græs, når de skal yngle. Takket være en tømmerflåde med påhængsmotor er det høje græs på øerne i klæggravene ved Ribe og Mandø nu klippet ned

Nogle arter af måger, terner og nogle vadefugle, såsom klyder, holder meget af at yngle på helt jomfruelige øer med minimal bevoksning. Det sker blandt andet ude i de klæggrave, som findes langs med digerne mod Vadehavet. Det giver fuglene frit udsyn og nogenlunde tryghed for ræven, som er den væsentligste trussel på disse kanter.

Desværre bliver øerne ikke ved med at være jomfruelige. De gror til i højt græs og pilebuske, og så forsvinder de ynglende fugle.

- Så er gode råd dyre, for de små øer er ikke kun svære at komme til for ræven, men også for mennesker. Heldigvis findes der specialister på området, fortæller Martin Brink, landskabsforvalter fra Naturstyrelsen, Vadehavet, der har hyret en af disse specialister til at slå i alt syv øer i klæggrave ved Rejsby, Sdr. og Nr. Farup ved Ribe og på Mandø.

Med en hjemmebygget tømmerflåde med påhængsmotor fragtes ATV og slåmaskine over til øerne, hvor det efter endt arbejde ligner en græsplæne, som er klippet i bund.

- Nu venter vi bare på fuglene. Det bliver spændende at følge, om de tager imod invitationen, siger Martin Brink.

 I slutningen af året vurderer Naturstyrelsen Vadehavet effekten af tiltaget, og om det er et initiativ, der skal fortsættes i de kommende år.

undefined

I fred for ræven: Grønt lys til etablering af nye yngleøer i Sdr. Farup klæggrav

Naturstyrelsen Vadehavet har fået tilladelse fra Esbjerg kommune til at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Sdr. Farup klæggrav, som er beliggende umiddelbart syd for Kammerslusen ved Ribe. Her skal der etableres nye yngleøer ud fra de eksisterende striber af land, som strækker sig ud i klæggraven.

Projektet er finansieret af Nationalpark Vadehavet, og forventes gennemført efterår/vinter 2017.

Læs mere i den lokale nyhed. 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.