Ynglende fugle får fred efter olieudslip

02-03-2017

Spredte fugle er stadig ramt af olieudslippet ved Fyns Hoved for tre uger siden. Af hensyn til de ynglende fugle ved kysterne, afliver frivillige jægere ikke fugle på vand.

Olieramt edderfugl set ved Rosenvold og Fakkegrav på Nordsiden af Vejle Fjord. Foto: Erik Blom Jensen

Et korps af frivillige jægere har, efter aftale med Naturstyrelsen, de seneste uger aflivet olieramte fugle efter udslippet fra det fragtskib, der stødte på grund ved Fyns Hoved den 10. februar 2017.

Status er, at der er aflivet et par hundrede fugle, og at der ikke længere bliver observeret olieramte fugle i store flokke. Fuglene har dog spredt sig, og Naturstyrelsen har fået henvendelser om ramte fugle i området mellem Vejle Fjord og Djursland, samt Endelave og i mindre omfang Samsø.

- Vi gør alt hvad vi kan for at mindske fuglenes lidelser, men vi er nødt til også at tage hensyn til de fugle, der ikke har haft kontakt med olien. Vi afliver, som udgangspunkt, derfor ikke fugle på vand, da der er risiko for at nedlægge friske fugle. De ramte fugle har også spredt sig meget. Aflivning af et lille antal ramte fugle vil medføre forstyrrelse og belastning af et stort antal friske fugle, siger vildtkonsulent Lars Bruun Hansen fra Naturstyrelsen.

Foråret er lige om hjørnet, og det betyder, at mange fugle danner par ved kysterne for at gøre klar til den kommende ynglesæson. For at undgå at forstyrre ynglende fugle er indsatsen derfor koncentreret på strandene.

- Hvis man står på kysten og ser, at fuglene opfører sig anderledes end normalt, kan det skyldes, at de er ramt af olien. Vi følger derfor udviklingen tæt og prioriterer vores indsats der, hvor den gør størst gavn og mindst skade,” siger Lars Bruun Hansen.

Naturstyrelsen opfordrer private, der har set levende fugle indsmurt i olie på strandene, til at indberette det til Naturstyrelsen på Obfuscated Email.