Fremtiden for Rubjerg Knude Fyr skal afklares

04-11-2017

Der er ikke truffet beslutning om, at Rubjerg Knude Fyr nu skal pilles ned, som det fejlagtigt fremgår af flere medier.

Det fremgår fejlagtigt af flere medier i går, at Naturstyrelsen har udarbejdet en rapport, der siger, at Rubjerg Knude Fyr skal pilles ned inden for ét til to år. Naturstyrelsen har ikke udarbejdet nogen ny rapport om Rubjerg Knude Fyr, og der er ikke truffet beslutning om, hvornår fyret skal pilles ned. Hjørring Kommune holder som myndighed øje med, hvor længe det er sikkert at holde fyret åbent, og kommunens vurdering er, at der skal træffes beslutning om fyrets fremtid inden for ét til to år.

”Det er kommunen, der er myndighed for, hvor længe det er sikkert at holde fyret åbent, og vi deler kommunens vurdering af, at vi snart skal have afklaret fremtiden for fyret. Vi er i en god dialog med kommunen, men det er for tidligt at sige noget om, hvilke løsninger, der er realistiske,” siger skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Naturstyrelsen ejer fyret og vil nu afklare fremtiden for fyret i samarbejde med Hjørring Kommune.