Nye skove er et rekreativt skatkammer

05-10-2017

I Danmark er vi dygtige til at rejse ny skov. Og vi etablerer rigtig meget ny skov. Men vi kan blive bedre til at udforme de mange nye skove, så de, allerede i deres ungdom, skaber gode rammer for friluftsliv. Det gælder specielt bynære områder, hvor friluftsliv er et vigtigt formål for Naturstyrelsen og kommunernes skovrejsning. Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden er derfor gået sammen om at forløse unge skoves rekreative potentiale.

Skovene er danskernes foretrukne sted i naturen. Faktisk aflægger danskerne mindst 70 millioner årlige besøg i skovene. For nogle er det en rolig spadseretur mellem træer, planter og dyreliv, for andre handler det om at give fuld gas med løbeskoene eller mountainbiken. For kommunerne udgør skovene en potentiel arena for danskernes fritidsliv, som kan udgøre et stærkt alternativ til traditionelle dyre fritidsanlæg. Skovene kan rumme en stor mangfoldighed af brugergrupper, lige fra den stille vandrer til mountainbikeren i fuld fart.

Unikt nationalt idékatalog til aktive skovområder

Det vil Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden gerne sætte fokus på ved at udvikle et nationalt idékatalog, der skal vise, hvordan man kan indarbejde rige naturoplevelser og muligheder for mange aktiviteter allerede i planlægningen af nye skove; i forbindelse med deres etablering; eller som videreudvikling af eksisterende unge skovrejsninger. Unge skove kan give naturoplevelser, der kan supplere det, man får i gamle skove, og der er et potentiale for friluftsaktiviteter, som kan være svære at rumme i de ældre skove, hvor naturværdierne kan være mere sårbare.

Afprøvning i True Skov ved Aarhus

Idékataloget vil blive rigt illustreret og inddrage gode eksempler fra ind- og udland for på den måde at gøre det muligt for alle, der er involveret i skovrejsning, at finde inspiration, referencer og løsningsforslag. Et stort område med perspektiver for skovrejsning ved True, Geding og Kasted i udkanten af Aarhus bliver det nationale idékatalogs overordnede referenceområde. True Skov, der er etableret i udkanten af Aarhus i 1990’erne, vil blive genstand for udarbejdelse af en konkret plan for indarbejdelse af en række af idekatalogets landskabelige ”greb” og friluftslivs aktiviteter i dialog med de lokale interessenter. En plan, som efterfølgende søges virkeliggjort. De tre parter bag det nationale idékatalog har inddraget forskere fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet som primære rådgivere på projektet. Herudover vil rådgivere med arkitektfaglige kompetencer blive inddraget.

Der er afsat i alt 600.000 kroner. til projektet, som forventes afsluttet i efteråret 2018. Hver af de tre parter Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden støtter med 200.000 kroner.

Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen, siger:

”Brugen af skovene til friluftsliv er i konstant stigning. Det er især de gamle bynære skove, der er populære. Vi tror imidlertid på, at de unge bynære skovrejsningsområder rummer et stort potentiale for mere friluftsliv end, hvad der er tilfældet i dag. Vi forventer, at vi, med dette unikke samarbejde mellem meget kompetente parter, får ny viden om, hvordan de nye skove skal indrettes, så endnu flere borgere – unge som gamle - vil bruge skovene.”

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger:

”Danskerne er vilde med at være aktive udendørs og i skovene. Med de nye skovområder, der er på vej i hele landet, får vi alle en storslået mulighed for at kunne bruge skove endnu mere til fritidsoplevelser. Som facilitet er skovene helt fantastiske og med mere viden og planlægning, kan vi sikre, at der bliver plads til alle i de nye skove. Både de meget aktive og dem, der hellere vil nyde stilheden”.

Stine Rytter Bengtsson, teamleder i Aarhus Kommune, siger:

”Aarhus er en fantastisk by at bo i, hvor der er kort afstand til det åbne land, skov og strand til stor glæde for aarhusianerne. Det er vores ambition at der plantes mere skov og vi dermed sørger for, at det voksende antal aarhusianere har mulighed for et aktivt udeliv med bedre sundhed og livskvalitet. Samarbejdsprojektet sætter fokus på udviklingen af de rekreative tilbud og giver nye muligheder for oplevelser og friluftsliv for rigtig mange mennesker.”

Anders Busse Nielsen, professor på Københavns Universitet, siger:

”Skovrejsning er en af de allerstørste forandringer i det danske landskab i nyere tid. En forandring som samtidig gør bynære landbrugsarealer tilgængelige for befolkningen som en værdsat ramme for deres friluftsliv. Projektet giver os en fantastisk mulighed for at identificere og afprøve forskellige svar på spørgsmålet; hvordan kan vi gøre unge skovrejsninger interessant for alle – også naturen.”

Yderligere information

De faglige kontaktpersoner i projektet er:

Knud Erik Hesselbjerg, projektleder, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Obfuscated Email, 40280563

Stine Rytter Bengtsson, Teamleder, Aarhus kommune. Obfuscated Email , 89404019

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, Obfuscated Email, 32830344

Visionsbeskrivelse

Beskrivelsen af visionerne for projektet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Genrefotos

Frie rettigheder ved kreditering af Fotograf Rune Johansen.

Billede 1

Billede 2

Billede 3