Staten påbegynder salg af 17 campingpladser

02-10-2017

Staten skal koncentrere sig om at løfte sine kerneopgaver og overlade ejerskabet af sine campingpladser til andre. Derfor er der netop sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt at sælge de statsligt ejede arealer med campingpladser.

Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor er der i fredags sendt et lovforslag i høring, der gør det muligt at udstykke de 17 campingpladser, der ligger på statens arealer. Campingpladserne drives i dag af enten kommuner eller private.

- Naturstyrelsens kerneopgave er at forvalte natur og friluftsliv på statens arealer til gavn for alle - ikke at eje campingpladser. Det overlader vi hellere til andre, der kan skabe de helt rigtige rammer, som både campister og lokalsamfund kan få gavn af, samtidig med at vi fortsat tager samme hensyn til naturen som i dag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget og skal sikre, at 17 statslige arealer, der i dag er bortforpagtet til drift af campingpladser, kan udstykkes. Der er tale om campingpladser fordelt over hele landet, der ligger i tilknytning til statslige skov- og naturområder.

- Vi mener grundlæggende, at staten ikke bør drive forretning i konkurrence med private erhvervsdrivende. Turismen er en helt afgørende kilde til vækst og beskæftigelse og ved at åbne op for et salg af de statsejede campingpladser vil der være basis for, at der kan investeres mere i pladserne,. Samtidig kan overskuddet fra salget anvendes til naturprojekter, siger Carsten Bach, miljøordfører for Liberal Alliance.

Ingen ophævelse af naturbeskyttelse

Regeringen har fokus på, at salget af de statslige campingpladser ikke sker på bekostning af naturen. Udover at ophæve udstykningsforbud, ændres der ikke på de regler, der i øvrigt gælder for arealerne.

Lovforslaget er sendt i offentlig høring med høringsfrist den 20. oktober 2017 og forventes fremsat i Folketinget i løbet af efteråret. Læs mere på Høringsportalen. 

Det forventes, at salget af arealerne vil gå i gang efter årsskiftet og vil løbe over de kommende år. Salget skal ske under hensyn til vilkårene i kontrakterne med de nuværende forpagtere af campingpladserne.


Fakta: Campingpladser til salg

Der er tale om  campingpladser og mindre campingarealer fordelt over hele landet, der ligger i tilknytning til statslige skov- og naturområder. Campingpladserne er Bunken Strand Camping, Børsmose Camping, Rødhus Klit Camping, Svinkløv Camping, Vejers Strand Camping, Tunø Teltplads, DCU-Flyvesandet Strand Camping, Marstal Camping, Høve Camping, DCU Camping Rågeleje, Sanddobberne Camping, DCU- Camping Nærum og Nordskoven Camping.

Dertil kommer fire mindre statslige arealer, der grænser op til de private campingpladser Blokhus By Camping, Hærvejens Ro Camping og Nymindegab Camping samt den kommunalt ejet campingplads Silkeborg Sø Camping. Her er der alene tale om, at de statslige arealer skal sælges. Alle 17 arealer kan ses på kortet nedenfor.  

 

Obs. Efter udsendelsen af pressemeddelelsen er det blevet præciseret, at der vedrørende campingpladserne Blokhus By Camping, Silkeborg Sø Camping, Hærvejens Ro Camping og Nymindegab Camping alene er tale om salg af statslige arealer, der ligger i tilknytning til de privat- eller kommunalt ejet campingpladser.

 

Yderligere information:
Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, e-mail: Obfuscated Email

Sekretariatschef Karen Marie Olsen, Naturstyrelsen, tlf.: 41 72 16 18, e-mail: Obfuscated Email