Fem nye vandreruter på Møns eksotiske nordspids

15-09-2017

Naturstyrelsen har lavet fem afmærkede ruter på halvøen Ulvshale, hvor man til fods kan opleve den alsidige natur med hede, skov, klit og strand. Ruterne er finansieret af regeringens Naturpakke.

Nu kan du begive dig ud på fem afmærkede ruter i det forskelligartede landskab Ulvshale på Møn.

Ulvshale er en halvø dannet af flintesten fra Møns Klint, der er ført der til af havstrømmene. Landskabet er derfor præget af vidt forskellige landskabstyper – fra våde strandenge til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov, der står direkte i kugleflinten. Halvøen er også vært for et særdeles afvekslende planteliv, og man kan se træer og blomster, der kun findes få steder herhjemme.

- Der har været en overvældende interesse for at vandre på Camønoen, men der skal også være ture, som man kan nå på en eftermiddag. Takket være midler fra regeringens naturpakke har vi kunnet afmærke fem nye vandreruter på Ulvhale, der viser de vidt forskellige og nærmest eksotiske landskabstyper, der findes på halvøen. Ruterne kan kombineres på kryds og tværs alt efter humør og dagsform, siger skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen i Storstrøm.

Prøv for eksempel ruten igennem Ulvhales urskov, der er en meget varieret skov med især eg, avnbøg, bøg og skovfyr. Her kan du også møde en tarmvridrøn, der er en af Danmarks mest sjældne træarter, som kun trives i lysåbne løvskove. Desuden rummer Ulvshale Danmarks største bestand af småbladet lind. Skoven har status som urørt skov. Det betyder, at træerne får lov til at passe sig selv, og kun stierne holdes fri.

Ruterne er fra 1,5-4 km lange og tager afsæt i Ulvshale Naturcenter eller p-pladserne ved Nyordbroen og Ved Tønden.

Download et kort med de fem vandreruter.

De nye ruter fejres søndag den 17. september fra 13-16. Mødestedet er Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, Stege.

Efter velkomsten kan man vælge mellem to guidede ture i området. Den ene tur er en natursafari, der tager deltagerne med ind i svampenes forunderlige verden og dybt ind i urskoven. Den anden tur er en sanketur, hvor det handler om at samle "Vild mad".

Læs mere om arrangementet i Ud i naturens kalender. 

Læs mere om alle seværdighederne i naturguiden for Ulvshale og Nyord. 

 

Møn er udnævnt som Danmarks første biosfæreområde af UNESCO og Naturstyrelsens arealer på Møn er kernen i udpegningen. Møn er kendetegnet ved, at natur i verdensklasse og befolkningens ønske om at beskytte naturen går hånd i hånd.

 

 

Claus Jespersen

Skovrider
Naturstyrelsen i Storstrøm