Frivillige svinger leen for blomsterne

08-09-2017

Det er højsæson for naturpleje med le. Flere steder i landet hjælper flokke af frivillige til med at give plads og lys til en række sjældne planter ved hjælp af den gammeldags metode.

Høslæt med le i Holmegaard Mose ved Næstved. Foto: Jimmy Lassen

Sensommeren og det tidlige efterår er højsæson for slåning med le, når det handler om at give sjældne og truede planter lys og luft.  På dette tidspunkt har de beskyttede planter smidt deres frø og er derfor knap så sårbare, hvis der ved et uheld skulle ryge en i svinget.

Naturpleje med le sker blandt andet i Nyvang på Østsjælland, hvor Danmarks eneste vilde bestand af skærmplanten foldfrø lever. Her samles en gruppe frivillige én gang om året for at svinge leen og befri den sjældne blomst fra bl.a. stride græsser, brændenælder og tidsler. Det samme gør sig gældende ved Småsøerne, der også hedder Krogenlund Mose, hvor 30 frivillige for nylig hjalp til med at slå rigkær ned med le for at give plads til sjældne og fredede arter som melet kodriver og orkidérne majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og sumphullæbe.

- Høslæt med le er en af de mest skånsomme former for naturpleje, der findes. Det er især smart på små og våde områder, hvor moderne maskiner er for tunge og voldsomme og vil synke i og efterlade spor.  Den gammeldags metode er dog ret tidskrævende, og derfor er de frivilliges arbejdskraft en meget stor hjælp, siger skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen Østsjælland.

I Holmegaard Mose ved Næstved hjalp en flok frivillige i weekenden også med at pleje levestedet for den sjældne orkide mygblomst. Engang var den lille grønlige orkidé kendt fra mere end 100 voksesteder, men mange af disse er groet til eller forsvundet, og nu er der kun få lokaliteter tilbage. Siden 2011 har Naturstyrelsen haft et samarbejde med lokale ildsjæle om en årlig plejedag, hvor levestedet slås med le og derved holdes åbent og lyst.

Et af de steder, hvor frivillige har svunget leen i længst tid er i Gribskov i Nordsjælland, hvor Strøgårdsvang Høslætslaug har slået engen Nydam i næsten 20 år.

Læs mere om høslætsengene ved Gribskov.