Sjældne vandfugle er vendt tilbage til orkanramt strandeng

28-09-2017

Under et år efter, at Naturstyrelsen har genskabt de beskyttede strandenge på øen Vigelsø i Odense Fjord, er der fundet ynglende klydepar. Orkanen Bodil ødelagde de gamle strandenge, der derfor måtte genopbygges fra bunden.

Selvom Vigelsø er den største ø i Odense Fjord, kunne den ikke stå imod orkanen Bodil, da den i 2013 ødelagde digerne og druknede de gamle strandenge. Sidste år kørte Naturstyrelsen tusindvis af vognlæs jord ud på det lave vand for at genskabe det EU-beskyttede område fra bunden. Nu er fuglene vendt tilbage til deres tidligere levested.

I forsommeren blev der spottet 15 ynglende klydepar. På de nye flader var der også mange sølvmåger og et par svartbage foruden flere kuld edderfugle, grågæs og gravænder. Billedet var også positivt ved en optælling i slutningen af august, hvor hundredevis af trækkende fugle blev set omkring den genskabte strandeng.

- Vi har fulgt fuglene tæt sammen med Dansk Ornitologisk Forening, og gravænder og edderfugle der samler mad er gode tegn, for det viser, at der er smådyr, som snegle, muslinger og krebsdyr. Da vi var derovre igen i sensommeren, så vi 1400 grågæs og over 600 hjejler. Inden for ganske få dage kommer der hjejler for at raste. Det bliver spændende at se, hvor stort et antal hjejler, der får øje på den nye vade og de nye enge, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn.

Strandengsplanter som kveller, hindeknæ og strandgåsefod vrimler også allerede frem på de nye arealer, og udviklingen er gået hurtigt.


Hensyn til fremtidige havstigninger
Det er første gang nogensinde, at Naturstyrelsen rekonstruerer en strandeng med alle dens zoner - vade, lave strandenge, der får en daglig tidevandspåvirkning, små søer og højereliggende strandenge. Digerne er droppet, og der er blevet åbnet op ud til fjorden for at overlade arealerne til naturlig kystdynamik. Fremover vil havet frit kunne skylle ind over strandengene ved højvande.

- Det blev hurtigt klart, at det er robuste arealer, vi har skabt. Vinteren bød på adskillige store højvandshændelser, hvor alle de nye arealer blev oversvømmet, uden at der er sket skade, og dette på trods af at arealerne endnu ikke var beskyttet af vegetation. I projektet har vi tænkt frem i tiden og taget hensyn til de fremtidige havstigninger, der sker som følge af klimaforandringer, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen.

Den højeste vandstand fulgte i kølvandet af stormen Urd, hvor vandstanden den 27. december 2016 steg til 1,45 meter i Odense Fjord.

Naturstyrelsen samarbejder med Syddansk Universitet og Dansk Ornitologisk Forening om at følge udviklingen på Vigelsø.  Her gør man bl.a. brug af droneoptagelser for at følge fugle og vegetation. Droneoptagelserne planlægges, så fuglelivet forstyrres mindst muligt.

Kortlægningen af Vigelsøs strandenge er en del af et fyrtårnsprojekt under Syddansk Universitets fælles-strategiske indsatsområder Droner, Velfærdsinnovation og Open Data, udført af Økologigruppen fra Biologisk Institut. Kortlægningen sker i et  projektsamarbejde med Syddansk Universitets natur-, miljø- og klimanetværk i Region Syddanmark, hvor Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, en række kommuner og rådgivere deltager.

Læs også: Fyn får nyt fugleparadis efter orkan


Oplev Vigelsø  
Vigelsø er med sine 132 hektar den største ø i Odense Fjord.
Hele den sydlige del af Vigelsø er en del af Odense Fjord Vildtreservat og tilhører fuglene. Her er der skabt strandenge i det område, som blev inddæmmet i 1873, og her er et rigt fugleliv. Der er ikke adgang til selve reservatet, men fra fugletårnet kan du se ud over hele området. Husk kikkert!

Læs mere i naturguiden for Vigelsø. 

 

Jakob Harrekilde Jensen

Skovrider
Naturstyrelsen på Fyn