Tag en gåtur langs kæmpevindmøller

12-09-2017

Nu kan du opleve naturen ved Vindmølle-testcentret i Østerild fra en ny vandre- og cykelsti. Der er også lavet en ny legeplads med udsigt til møllerne for de mindste.

Vindmølle-testcentret i Østerild har fået et nyt besøgscenter, der fortæller historien om fremtidens vindenergi og om arbejdet med at genoprette naturen i området. 

I forlængelse af testcentret kan du nu begive dig ud på en fire kilometer lang rundtur i Østerild Plantage, der fører dig lige forbi kæmpevindmøllerne. Ruten går desuden forbi det eksisterende udsigtstårn, hvor man på nye skilte med flotte illustrationer kan læse om det rige dyreliv, man kan få øje på i klitplantagen.

- Da der alligevel skulle fældes skov til fordel for testcentret, var det en god anledning til også at skabe en spændende lysåben natur i dele af plantagen i Østerild. Der er skabt flere nye søer, og grøfter er lukket til. Disse forandringer i plantagen giver naturen større råderum, så blandt andet klithedens dværgbuske har fået plads igen og skabt nye levesteder for insekter, padder, fugle og dyr. Alt dette kan besøgende nu opleve langs den nye rute, siger skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen i Thy.

Der er også anlagt en helt ny legeplads lige ved siden af det nye besøgscenter. Her kan børnene brænde krudtet af på gynger og klatrestativer, mens forældrene ser på eller bliver klogere på den nyeste vindmølleteknologi i besøgscentrets udstilling.

Der er offentlig adgang til Vindmølle-testcentret i Østerild og det nye besøgscenter hele året.
Det nye besøgscenter er finansieret af Thisted Kommune, DTU og Realdania med bidrag fra bl.a. Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien.

Det Nationale Testcenter for store Vindmøller i Østerild tiltrækker hvert år ca. 30.000 besøgene, der kommer for at opleve de store vindmøller og naturen omkring.

Læs mere om området i naturguiden for Østerild Klitplantage. 

Ditte Svendsen

Skovrider
Naturstyrelsen i Thy