Istidsmose genopstår ved Farum

16-04-2018

Naturstyrelsen har færdiggjort genoprettelsen af den forsvundne Store Maglemose. Allerede nu er dyrearter som svaleklirer og grønne frøer fundet tilbage til området.

Langsomt, men sikkert vokser Maglemosen frem igen. Hvor hurtigt det går, afhænger blandt andet af, hvor vådt foråret bliver.

En gravemaskine lægger i disse dage de sidste læs jord på de gamle grøfter i Maglemoserne vest for Farum. Lukningen af grøfterne betyder, at der fremover bliver mere vand og dermed bedre vilkår for eksempelvis frøer, salamandre og snoge i området.

Maglemoserne ligger midt inde i den gamle skov Ganløse Ore og har siden sidste istid været en stor sø, senere en mose, der for cirka 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Nu dukker det tidligere vådområde igen frem fra fortiden.

- Hele idéen med at genskabe Store Maglemose begyndte ved grøfterne. Grøfterne var flere steder ved at lukke som følge af sammenskridninger og ophobning af grene og blade. Som en del af vores indsats for naturnær skovdrift valgte vi at fremskynde processen og aktivt lukke grøfterne i stedet for at rense dem. På den måde udnyttede vi en optimal mulighed for at skabe en naturperle, som både vil gavne planter og dyr og give skovens besøgende unikke naturoplevelser, siger Kim Søderlund, skovrider i Naturstyrelsen.

Nye naturtyper på vej
I forbindelse med genopretningen af mosen, er der blevet fældet træer og lukket, hvad der svarer til 1.800 meter åbne grøfter. På den måde er der igen skabt en naturlig bevægelse og fordeling af vand i skoven. Det vil med tiden betyde, at nye naturtyper, der er tilpasset de svingende vandmængder, kan udvikle sig – eksempelvis tørvemoser, hængesække og muligvis en højmose hist og pist.

 - Der kommer ikke kun vand på stedet i form af søer og damme, men vi forventer også, at der vil dukke landtanger og småøer frem. Der vil i nogle områder være vådt og andre gange tørt afhængigt af, hvor meget det regner. Allerede nu er der kommet svaleklirer og grønne frøer til stedet, ligesom snoge og salamandre har indfundet sig. Det er en drømmesituation for mange af de mest sjældne og truede arter i Danmark, siger Kim Søderlund.

Naturstyrelsen forventer først, at der står blankt vand på hele arealet i løbet af de næste fire-fem år, da vandet skal komme som nedbør og flyde til. Nogle veje og stier bliver i perioder ikke mulige at færdes på, når vandet for alvor indtager den genskabte mose. Her vil Naturstyrelsen etablere nye stier, så det bliver muligt at komme rundt og gå på opdagelse i det nye vådområde.

 

Fakta: Ganløse Ore
Ganløse Ore ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Skoven er gammel og har ligget på stedet gennem århundreder. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer. I skovens sydvestlige hjørne, findes der en bøgebevoksning fra 1862 på små 5 hektar, hvor der ikke er fældet træer siden 1917

Maglemoserne består af to sammenhængende områder, Lille Maglemose og Store Maglemose.  I de kommende år fældes der også træer i Lille Maglemose og grøfterne lukkes, så området i alt når op på 40 hektar.

Ganløse Ore udgør en del af et større sammenhængende skovområde, der foreslås udlagt til biodiversitetsformål som en del af Naturpakken. I alt udlægges 1083 hektar skov i Farumskovene til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Læs mere om forslag til udpegninger i Farumskovene. 

Kim Søderlund

Skovrider
Naturstyrelsen Østsjælland