Kunstige fugleøer er blevet populært ynglested på bare et år

15-08-2018

I august kan to fugleøer ved Haboøre Tange fejre 1 års fødselsdag. Og det med stor succes. Optællinger viser, at der allerede er ynglende kystfugle på Naturstyrelsens to nyetablerede fugleøer.

Splitterner på kunstig ø, august 2018

To bunker sand og grus i Harboøre Fjord er efter kun et år blevet et populært ynglested for terner, klyder og andre af områdets fugle. De to kunstige øer blev sidste sommer etableret af Naturstyrelsen for at beskytte jordrugende kystfugle mod rovdyr som ræv og mink, der både æder æg og unger.

- Meget tyder på, at ynglepladserne på de to nye øer har været en efterspurgt vare. Der er blandt andet observeret fire-seks par fjordterner og 50-60 par klyder. De to nye øer er med til at give fuglene et fristed, hvor mulighederne for at få flyvefærdige unger på vingerne er større end tidligere. Vandet rundt om øerne udgør en ”rævesikring”, da ræve og andre rovdyr normalt ikke svømmer så langt efter føde, siger Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen.

De to øer er henholdsvis omkring 400 og 600 m2 store. Splitternerne, der yngler lidt senere, har også fået unger på vingerne. Der er således set op mod 300 splitterner ved den sydligste ø. Desuden har der ynglet 50-60 par hættemåger og ét par knopsvaner i denne sæson.

Læs også To nye fugleøer skal holde ræven væk 

Fugleøerne er etableret som en del af EU-projektet LIFE REDCOHA, hvis formål er at beskytte og forbedre sårbar natur langs vestkysten. Naturstyrelsen har på nuværende tidspunkt en større fugleø under planlægning i Nissum Fjord, som også finansieres af projektet.

Læs mere om LIFE REDCOHA

                                                      

Thomas Borup Svendsen

Skovrider
Naturstyrelsen Vestjylland