Miljøstyrelsen tillader vildsvinehegnet

13-08-2018

Der kom 29 høringssvar i forbindelse med høringen af afgørelsen om vildsvinehegnet.

Miljøstyrelsen har nu givet tilladelse til opførelse af det hegn, der fremover skal gøre det svært for vildsvin at passere den dansk-tyske grænse. Hegnet skal understøtte regeringens mål om at udrydde vildtlevende vildsvin i Danmark og forhindre at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark.

Et udkast til afgørelse om hegnet har været i offentlig høring i knap fire uger. Der kom 29 høringssvar. Høringen har givet anledning til mindre justeringer i afgørelsen om vildsvinehegnet, men linjeføringen og udformningen af hegnet er uændret.

Læs høringsnotatet, hvor Miljøstyrelsen forholder sig til høringssvarene fra relevante myndigheder.

Resume af høringssvar fra kommuner, privatpersoner m.fl.

Tilladelsen til vildsvinehegnet er givet til Naturstyrelsen, der står for opførelsen af hegnet. Det forventes, at arbejdet med at sætte hegnet op begynder i starten af 2019 og afsluttes samme år.

Læs Miljøstyrelsens afgørelse

Folketinget vedtog 4. juni vildsvinehegnsloven, om opførelse af et hegn, der skal forhindre at afrikansk vildsvinepest spreder sig til danske svinebesætninger.

Miljøstyrelsen varetager behandlingen af sagen efter delegation fra miljø- og fødevareministeren, jf. vildsvinehegnslovens § 7.

Fakta om vildsvinehegnet

Hegnet bliver 70 kilometer langt og 1,2 til 1,5 meter højt og graves en halv meter ned i jorden.

Det fremgår af ansøgningen og vilkårene i afgørelsen, at linjeføringen er udformet, så der tages hensyn til landskabet og naturen herunder Natura 2000-områder.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse fra 4. juni 2018

Naturstyrelsen er ansvarlig for etableringen af hegnet og har udarbejdet en ansøgning om etablering af hegnet. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til etablering af hegnet efter den særlige vildsvinehegnslov.