Naturstyrelsen politianmelder formodet udsætning af 35 vildsvin i Himmerland

21-08-2018

Op mod 35 vildsvin er set i et område i Himmerland, hvor der normalt ikke er vildsvin. Naturstyrelsen har i dag meldt sagen til Politiet, da det – ud fra vildsvinenes opførsel – formodes, at de er udsat eller undsluppet fra fangeskab.

Siden midten af juli har lokale jægere flere gange ude i det åbne land observeret en større gruppe vildsvin på op til 35 individer nær Gatten i Himmerland. Vildsvinenes adfærd tyder på, at de har været passet af mennesker og ikke er opvokset i det fri. Derfor har Naturstyrelsen i dag anmeldt sagen til Politiet.

- Vi ser normalt ikke vildsvin på den frie vildtbane i Himmerland, og der er umiddelbart ikke registreret større hold af vildsvin i nærheden, hvorfra de kan være undsluppet. Lokale jægere fortæller, at vildsvinene ikke udviser den skyhed overfor mennesker, som ellers normalt kendetegner vildsvin i naturen, og dermed må de formodes at være vokset op i fangenskab. Da der kan være tale om ulovlig udsætning, meldes sagen til politiet, som kan efterforske sagen, siger kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen. Naturstyrelsen understreger, at der er ulovligt at udsætte vildsvin i naturen.

En stor del af de observerede vildsvin meldes allerede nedlagt af jægere i området. Naturstyrelsen vil i den kommende tid forsøge at lokalisere eventuelle tilbageværende vildsvin og medvirke til, at disse bliver nedlagt som en del af indsatsen mod afrikansk svinepest i Danmark.

Stig Mellergaard, souschef i dyresundhed, Fødevarestyrelsen siger, at afrikansk svinepest er en alvorlig smitsom virussygdom, som rammer både vildsvin og tamsvin. Hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark, vil det få store økonomiske konsekvenser, idet blot et enkelt inficeret vildsvin vil stoppe al eksport af svinekød til lande uden for EU.

- Afrikansk svinepest kan spredes via fødevarer, der indeholder afrikansk svinepest. Smides rester af disse fødevarer i naturen, hvor der findes vildsvin, vil de æde madresterne, og de kan herved blive smittet med sygdommen. Er der ikke vildsvin i naturen til at æde madresterne elimineres denne smitterisiko.

Ifølge Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 må vildt ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse.