Ny rapport leverer input til forvaltning af fremtidens urørte skove

22-08-2018

Naturstyrelsen har modtaget bidrag fra en række forskere til, hvordan man kan omstille landets statsskove til urørte, og hvordan de kan forvaltes fremadrettet. Forskningen vil blive inddraget i Naturstyrelsens videre arbejde.

Arbejdet med at omstille skove, så væltede træer får lov til at blive liggende i skovbunden, og hvor naturen får førsteprioritet, skal snart i gang. Senest har Naturstyrelsen modtaget en ny rapport, som er udarbejdet af en række forskere fra GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Forskerne kommer i rapporten med generelle anbefalinger til forvaltning af vildere natur på statens skovarealer.

- Vi glæder os over at kunne dykke ned i forskernes anbefalinger og se, hvordan vi kan benytte dem i vores planer for skove til biodiversitetsformål. Jeg vil gerne rette en stor tak til forskerne for at levere et grundigt materiale, som kan bidrage til at gøre skovene vildere. Vi har nu et arbejde foran os med at tage stilling til, hvordan vi inden for den økonomiske ramme giver biodiversitetsskovene det bedste udgangspunkt for at udvikle sig mere naturligt, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen.

Forskerne giver i rapporten deres bud på, hvordan der skal ske en hugst i overgangsfasen frem mod den endelige udlægning af biodiversitetsskovene. Buddene er blandt andet, hvordan der skabes mere hydrologi, mere dødt ved i skovene, hvordan invasive plantearter kan bekæmpes, og hvordan græsning med større pattedyr kan indgå i den fremtidige forvaltning.      

Læs rapporten på GEUS' hjemmeside. 

Yderligere oplysninger:
Pressechef i Naturstyrelsen Malene Kristensen, tlf. 22130834, e-mail: Obfuscated Email