Bytte-bytte-købmand: Horsens får ny skov

11-12-2018

Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en stor byttehandel med Horsens kommune, så der nu vil blive rejst ny statslig skov, og kommunen har fået en stor gård og jord i bytte. Skoven giver nye friluftsoplevelser og beskytter samtidig drikkevandet.

Horsensianerne får ny bynær skov på et areal svarende til 53 fodboldbaner. Miljø- og Fødevareministeriet og Horsens Kommune har leget bytte-bytte-købmand, så Naturstyrelsen overtager 38 hektar jord, mens kommunen overtager gården Rugballegård og 15 hektar tilhørende jord. 

Byttehandlen betyder, at der vil blive rejst ny skov på den tidligere landbrugsjord, som nu skal beskytte grundvandet og give nye friluftsoplevelser til borgerne. Den nye skov ligger i tilknytning til kommunens skov Åbjergskoven og statsskoven Rugballegård Skov mellem Horsens og Hatting.

- Byttehandlen er en win-win situation for både lokalområdet og naturen. Det er en fornøjelse, at vi kan samarbejde med Horsens Kommune og Horsens Vand om at rejse ny skov tæt på byen, der gør det nemt at komme ud i naturen. At skoven samtidig beskytter drikkevandet hos horsensianerne gør kun handlen endnu bedre, siger miljø– og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Byttehandlen skaber også stor glæde på rådhuset.

- Det er fantastisk, at vi får udvidet Åbjergskoven med hele 38 hektar. Skovområdet ligger bynært og giver endnu flere rekreative muligheder for byens borgere. Skovrejsningen er samtidig et skridt mod at realisere den blå og grønne struktur omkring Horsens, som er en del af kommuneplan 2017, siger borgmester Peter Sørensen (S). 

Horsens Vand har fire drikkevandsboringer, hvoraf den ene og meget centrale ligger i området mellem Horsens og Hatting, hvor der nu skal rejses skov. 

- Som forsyningsselskab er det yderst vigtigt for os at være med til at sikre kvaliteten af vores drikkevand – ikke kun nu, men også fremadrettet. Vores boring i området er en meget vigtig kildeplads, som nu bliver beskyttet, fordi området bliver omdannet fra et landbrugsareal til et naturareal med statslig skov, siger Andreas Boesen, bestyrelsesformand i Horsens Vand. 

Skovrejsningen udføres af Naturstyrelsen i tæt dialog med kommunen og skovens brugere.

Se kort over den jord, som Naturstyrelsen overtager.

Se kort over den jord, som Horsens Kommune overtager.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: Obfuscated Email 

Skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen, tlf: 22889990, e-mail: Obfuscated Email 

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, tlf. 23666621, e-mail: Obfuscated Email

Bestyrelsesformand Horsens Vand, Andreas Boesen, tlf. 50985992, email: Obfuscated Email