Hybenrosen får succesfulde klø

21-12-2018

Naturstyrelsen bekæmper rynket rose mere end ti steder ved landets kyster. Indtil videre har styrelsen ved den jyske vestkyst og i Nordsjælland fået skovlen under mere end 50 hektar af den invasive busk.

Hybenrose bekæmpes langs den jyske vestkyst.

Alle kneb gælder i kampen mod den genstridige rosenbusk, som de fleste kender fra sommerens strandtur eller kløepulveret, der fandt vej til skolegårdens drillepinde. Selv om rynket rose, der også er kendt som hybenrosen, ser uskyldig ud, er den en af de mest udbredte invasive arter, som kan udkonkurrere blandt andet den hjemmehørende klitrose langs de danske kyster.

- Hybenrosen udfordrer den særlige danske klitnatur og udkonkurrerer for eksempel sjældne og sårbare arter som skotsk lostilk og strand-snerle eller almindelige arter som timian, hare-kløver og blodrød storkenæb. Gennem vores årelange kamp om de danske klitter har vi afprøvet flere forskellige metoder til at vinde over den hårdføre busk. Alene på Vestkysten er det lykkes os at fjerne over 35 hektar buske. Hvis man lagde alle buskene ud på fodboldbaner, ville vi skulle bruge 50 af de vestjyske stadions, siger skovrider Thomas Borup Svendsen.

Naturstyrelsen har gennem de seneste fem år kørt et EU-LIFE projekt, hvor forskellige metoder er blevet afprøvet for at finde frem til den mest effektive måde at fjerne hybenrosen fra de særligt, udsatte steder i Danmark. Lige nu bekæmper Naturstyrelsen hybenrosen på mere end ti forskellige steder fordelt i hele landet.

Nogle steder – som ved de nordsjællandske kyster – rykker en bioroter rynket rose og dens lange rodnet op af jorden. Når rødderne er blottede, tørrer de ud og dør i løbet af vinteren. Andre steder er buskene blevet knust og dækket til med ukrudtsdug eller gravet op og dækket til med et tykt lag sand. Får og geder deltager også i kampen ved at spise buskene.

- Om vi bruger får, geder eller maskiner, der knuser buskene, afhænger af, hvilke områder vi rydder. Lige om lidt får vi formentlig en hjælpende hånd fra nattefrosten, som fryser de rødder, vi har opgravet og sikrer, at rosen ikke kan sprede sig, forklarer Thomas Borup Svendsen.

Rynket rose findes ofte ved den jyske vestkyst, særligt ved Agger Tange. Bekæmpelsen er sværere i de vestjyske klitter med meget sandfygning - her får rosen et dybere og robust rodnet. På mere flade kystområder, som ved Nymindegab, er busken nemmere at komme til livs, da rødderne ligger mere overfladisk og er nemmere at trække op.

EU-LIFE projektet udføres af Naturstyrelsen i samarbejde med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature. I perioden 2013 til 2019 gennemføres i regi af projektet en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen, heriblandt bekæmpelsen af rynket rose. 

Her bekæmper Naturstyrelsen rynket rose:

  • Agger Tange
  • Vangså Hede
  • Husby Klit
  • Nymindegab
  • Børsmose Strand
  • Tisvilde Hegn
  • Snekkersten
  • Smidstrup strand
  • Gilleleje
  • Ølsømagle