Naturstyrelsen har fundet entreprenør til vildsvinehegnet

20-12-2018

Efter en udbudsproces er den entreprenør, som skal sætte vildsvinehegnet op langs den dansk-tyske grænse, fundet. Arbejdet forventes at gå i gang i januar.

Det bliver det Fredericia-baserede firma SER Hegn A/S, som skal sætte vildsvinehegnet op langs den dansk-tyske grænse. Det står fast efter en udbudsproces.

- SER Hegn gav det bedste tilbud. Derfor har vi tilbudt dem opgaven. Vi havde delt opgaven i to dele – en for øst og en for vest, men i sidste ende blev det SER Hegn, som vandt begge opgaver. Næste skridt er, at vi forventer at kunne begynde at sætte vildsvinehegnet op i januar. Vi ser frem til at samarbejde med SER Hegn om den opgave, som vi har fået, siger skovrider Bent Rasmussen, som står for opførelsen af vildsvinehegnet.

Tilbudsvurderingen fra SER Hegn til opsætningen af hegnet lød på 30,4 mio. kroner. De endelige omkostninger ved opsætningen af hegnet bliver dog højere, da der til beløbet kommer en række udgifter til andre afledte omkostninger i forbindelse med opsætningen.

Arbejdet forventes at gå i gang i januar. Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt i efteråret 2019. Lige nu gennemføres der ekspropriationsforretningen, som skal give Naturstyrelsen, som er bygherre på vildsvinehegnet, rettighederne til at opsætte hegnet på private og kommunale grunde langs grænsen.

Fakta: 

  • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • For de mindre dyr etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.