Nu er det sikkert: Ekkodalens moser udvides

12-12-2018

Nu kan det storslåede naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen realiseres. Det står klart, efter der er indgået frivillige aftaler om, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager 125 hektar i Ekkodalen.

Puslespillet om jorden i Ekkodalen er lagt, og aftaler om fordeling af jorden er underskrevet. Det betyder, at regeringens storstilede ambition om at udvide Ekkodalens natur kan realiseres. 

Konkret fører aftalerne med lodsejerne til, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager ca. 125 hektar blandet mose, skov og landbrugsjord, som over de kommende år skal udvikle sig til endnu mere spændende natur. Samtidig bliver hele sprækkedalen statsejet, så bornholmere og turister fremover kan gå på natureventyr overalt i dalen – også uden for veje og stier. Udvidelsen af Ekkodalens moser er en del af regeringsgrundlaget fra 2016.

- Det har været et konkret mål for regeringen at udvide Ekkodalens fantastiske natur. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu har sikret de arealer, som skal til for, at den værdifulde natur som sælgerne har værnet om i de sydlige moser kan brede sig. Og jeg er glad for, at der har været stor lokal opbakning til det største naturgenopretningsprojekt på Bornholm i nyere tid. Når vi er i mål, vil naturen blive mere spændende med flere og større vådområder, der gavner både vilde dyr og planter med flere sjældne arter og sikrer nye naturoplevelser for bornholmere og turister, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.  

Ekkodalen vil stadig have ekko
I naturprojektet vil en række vådområder sydvest for Ekkodalen blive genetableret samtidig med, at der vil blive bedre adgang for bornholmere og turister til selve Ekkodalen. I alt forventes projektområdet at blive på ca. 170 ha.

- At få ført Ekkodalens natur tilbage til fortiden med vådere områder kommer til at give både lokale og turister endnu flere spændende naturoplevelser på vores ø. Det gør det kun bedre, at man også i fremtiden kan gå tur i Ekkodalen, råbe og høre ekkoet. Jeg glæder mig til at opleve en mere rig natur og større arealer, siger Venstres lokale folketingsmedlem på Bornolm, Peter Juel-Jensen

Inden anlægsarbejdet kan gå i gang, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for naturgenopretningsprojektet, mens der også skal ansøges om nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet. Her er der fokus på, at der tages hensyn til områdets særlige naturværdier. Blandt andet sumpviolen, hvor Ekkodalen er det eneste sted, den lever i Danmark. Hvis alt går vel, er Ekkodalens moser klar til indvielsen i 2020.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsat 16,4 mio. kroner til at genetablere moserne i Ekkodalen. 

Yderligere oplysninger: 
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: Obfuscated Email 
Naturformidler Georg Ask Marker, Naturstyrelsen, tlf.: 23 26 32 11 , e-mail: Obfuscated Email