Aftale sikrer midler til naturgenopretning i Ekkodalen

09-02-2018

Regeringen og en bred aftalekreds har afsat 16,4 mio. kroner til at genetablere moserne i Ekkodalen. Genetableringen kan give bedre levevilkår for vilde dyr og planter.

Ekkodalen har oprindeligt været Bornholms største indsø, men dræning og pumpning har voldsomt reduceret arealet. Regeringen har sammen med en bred aftalekreds nu afsat 16,4 mio. kroner, så det er muligt at genoprette moserne i Ekkodalen. Naturgenopretningen vil bidrage positivt til sikring af naturtilstanden for eksisterende habitatnaturtyper og samtidig kan eksisterende naturarealer udvikles mod lysåbne habitatnaturtyper.

Se Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse om aftalen

 

 

Søren Friese

Skovrider
Naturstyrelsen Bornholm