Naturstyrelsen vil undersøge hegn efter angreb på får

02-02-2018

Formodentlig har en ulv angrebet og dræbt får i en fåreindhegning i Vestjylland. Naturstyrelsen ejer arealet, der er forpagtet ud til en privat fåreavler, og vil nu undersøge hegnet nærmere.

Der har natten til den 2. februar været angreb på en fåreindhegning ved Stråsø Plantage i Vestjylland. Naturstyrelsens lokale ulvekonsulent har i dag set på dyrenes skader og taget DNA-prøver, der vil blive analyseret hurtigst muligt for at slå endeligt fast, om det er ulv, der står bag. Den foreløbige opgørelse viser 18 døde får.

Angrebet er sket i et område, hvor der efter gentagne ulveangreb er opsat særligt ulvesikret hegn, der er elektrisk og over 110 cm højt. Naturstyrelsen ejer arealet og har sat hegnet op, mens fårene tilhører en privat forpagter. Naturstyrelsen kunne umiddelbart konstatere, at hegnet var beskadiget og næsten uden elektrisk spænding.

”Det har bestemt ikke været noget rart syn, der har mødt forpagteren, og der er dræbt får i et omfang, vi ikke har set før. Vores vildtkonsulent kunne ud fra biddene konstatere, at der sandsynligvis er tale om et ulveangreb, og der er nu taget DNA-prøver for at få det endeligt afklaret. Hegnet har ikke været fuldt funktionsdygtigt, og derfor vil vi nu undersøge hegnet nærmere i samråd med forpagteren,” siger skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland.

Angrebet er sket i to sammenhængende fenner, adskilt af en dyb å. Fennerne er på tilsammen ca. 40 ha.