Nordsjællands fjerde største sø genopstår

09-02-2018

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i et stort naturgenopretningsprojekt, der skal gøre Søborg Sø i Nordsjælland til en fuglemagnet.

De 93 mio. kroner, som det vil koste at gennemføre genopretningen af Søborg Sø, har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu fundet. Dermed kan arbejdet begynde allerede i år. De 93 mio. kroner findes ved, at der i de kommende år sælges statsejede ejendomme uden stor naturmæssig værdi. 

- Vi er nu taget et rigtig stort skridt på vejen mod at få Søborg Sø til at genopstå. Med finansieringen på plads er der skabt sikkerhed for grundlaget for at gennemføre projektet.  Det giver rigtig god mening, at staten sælger for eksempel campingpladser, så vi i stedet kan gøre det, der er vores formål: At give danskerne gode naturoplevelser. Lokalt er der stor interesse for genopretning af Søborg Sø. Derfor har jeg bedt Naturstyrelsen om at invitere lokale borgere til et møde om fremtidens Søborg Sø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Regeringen lægger vægt på, at projektet søges gennemført på frivillig basis.  I dag er jorden fordelt på 63 lodsejere, og derfor vil der som en del af projektet skulle købes jord til en jordfordeling, hvor lodsejerne får tilbudt andre arealer i bytte for de arealer, der skal indgå i genopretningen. I alt foreslås det, at et område på 500 hektar genoprettes. Ca. 340 hektar vil blive til sø og resten til enge.

Samtidig med at naturen får mere plads, vil den nye sø bidrage til mindre udvaskning af næringsstoffer som kvælstof og mindre udledning af drivhusgasser. Besøgende vil kunne nyde det genoprettede sølandskab fra stier og udsigtspunkter.

- Jeg ser frem til at følge projektet i den kommende tid. Med en genopretning af Søborg Sø kan vi få et spændende naturområde, som kan blive en magnet for en lang række fugle som f.eks. ænder, svaner, lappedykkere og trækgæster som gæs og formentlig traner, siger miljøordfører for Det Konservative Folkeparti Mette Abildgaard.

Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø. I 1870’erne blev søen tørlagt for at skabe landbrugsjord. I dag sørger pumper for at holde søbunden tør. En genopretning af Søborg Sø vil betyde, at pumperne skal slukkes, og søen og naturen genoprettes.

Processen vil blive igangsat med afholdelse af et borgermøde den 6. marts 2018. Læs mere om projektet og processen her

Udover Søborg Sø genoprettes Ekkodalens moser på Bornholm også. Der er netop blevet afsat 17 mio. kroner til genopretning af Ekkodalens moser.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, mail Obfuscated Email 

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen, tlf.: 2321 5372, e-mail: Obfuscated Email