Tranum Klit Camping er sat til salg

01-02-2018

I dag træder en ny lov i kraft, der gør det muligt at udstykke og sælge statsligt ejede arealer med campingpladser. Tranum Klit Camping bliver samtidig sat til salg.

Nu kan alle interesserede byde på Tranum Klit Camping, der ligger i naturskønne omgivelser ved Jammerbugten. Campingpladsen er i dag sat til salg som den første af de statslige campingpladser. Campingpladsen har som de øvrige statslige campingpladser tidligere været bortforpagtet, men den nuværende forpagtningsaftale udløb ved årsskiftet, og derfor skal pladsen sælges hurtigst muligt.

”Tranums fastliggere og andre campister har brug for afklaring af, hvad der fremover skal ske med Tranum Klit Camping. Derfor har vi sat pladsen til salg med det samme, det blev muligt i kraft af den nye lov. Vi vil nu gøre alt, hvad vi kan for at få processen til at forløbe hurtigst muligt, så pladsen forhåbentlig er solgt forud for den normale sæsonstart,” siger skovrider Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Salget af campingpladsen sker gennem et offentligt udbud. Eventuelle købere har nu frem til den 9. marts til at komme med et bud, hvorefter Skat skal godkende salgsprisen. Forud for udbuddet har Naturstyrelsen haft erhvervsmæglere til at hjælpe med at prissætte campingpladsen.

Ud over Tranum Klit Camping har Folketinget vedtaget at sælge 13 andre campingpladser og fire mindre arealer, der i dag er bortforpagtede til private og kommunale campingpladser. Arealerne vil fortsat være omfattet af naturbeskyttelsesloven og skovloven. Regeringen har besluttet, at indtægterne fra salget af statens campingpladser kan indgå i finansieringen af naturgenopretningsprojekter.

De fire mindre arealer i tilknytning til eksisterende pladser forventes solgt til de nuværende forpagtere. De øvrige 13 campingpladser forventes overdraget til kommuner via et aktstykke eller til det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, der i så fald vil stå for det videre salg. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår de øvrige campingpladser bliver solgt eller overdraget, og nye skridt i processen vil blive meldt ud på Naturstyrelsens hjemmeside.   

Se udbudsmaterialet. 

Se Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse om vedtagelsen af loven. 

Fakta om Tranum Klit Camping

  • Campingpladsen på ca. 13. ha. er beliggende ved Tranum og Ejstrup Strand.
  • Campingpladsen er normeret til 230 pladser og består af informationsbygning med reception, butik/kiosk, lager m.m., to toiletbygninger, 10 standard hytter og to luksushytter, lejrchefbolig, fællesrum/gildestue/vinteropbevaring samt minigolf, legeplads m.m.
  • Den skønnede kontantværdi er ca. 2.173.000 kr.

Lillan Clemmesen

Pressechef
Naturstyrelsen