Statsrevisorerne afslutter sagen om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet

05-07-2018

Miljø- og Fødevareministeriets initiativer med at forbedre forvaltningen af biodiversitet på statens arealer, har ført til, at Statsrevisorerne har afsluttet sagen.

Statsrevisorerne har afsluttet sagen om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet på statens arealer og dermed afsluttet sagen.

- Vi har haft en god dialog med Rigsrevisionen, og jeg er glad for, at vi kan afslutte sagen. Statsrevisorerne er tilfredse med, at vores hidtidige udlægning af biodiversitetsskov har fulgt det planlagte omfang, at udlægningen er foregået inden for vores økonomiske ramme, samt at vi er i færd med tiltag, der skal sikre biodiversiteten i statsskovene. I forbindelse med revisionen formulerede statsrevisorerne nogle opfølgningspunkter, som vi har håndteret gennem en række nye initiativer, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

Siden 2016 har Miljø- og Fødevareministeriet således evalueret principperne for plukhugstskov, forbedret ministeriets viden om biodiversitet i statsskovene, gennemført et serviceeftersyn af hidtil udlagt biodiversitetsskov ved udpegning af ny biodiversitetsskov på baggrund af den nye viden og præciseret sine retningslinjer for indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold i statsskovene, så det er blevet mere tydeligt, hvordan de økonomiske værdier skal prioriteres.

Læs hele Rigsrevisionens notat om beretning af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene her