Naturstyrelsen sælger Raadvad

21-06-2018

En række bygninger i den gamle industriby Raadvad i skovområdet ved Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn skal ikke ejes af Naturstyrelsen fremover. Midlerne fra salget skal bruges på naturgenopretningsprojekter.

Siden 1950 har Naturstyrelsen ejet bygningskomplekset Raadvad, som udgøres af det gamle fabriksanlæg, der rummer en række erhvervslejemål og 48 boliger. Nu har Miljø- og Fødevareministeriet besluttet, at Naturstyrelsen kan sælge boligerne og fabriksanlægget. Midlerne skal gå til naturprojekter, der kommer alle danskere til gode.

- Naturstyrelsens kerneopgave er at sikre gode naturoplevelser til danskerne. Derfor giver det god mening, at vi sælger boligkomplekset og i stedet bruger midlerne på naturen. Jeg har fuld forståelse for, at det skaber noget usikkerhed for beboerne, men i sidste ende tror jeg, at det er det bedste, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

Lejerne i de fredede boliger får mulighed for at købe ejendommene og danne en andelsboligforening. Hvis lejerne ikke ønsker dette, vil boligerne blive overdraget til det statslige ejendomsselskab Freja A/S, der vil gå videre med det praktiske salgsarbejde. En eventuel ny ejer vil overtage ejendommene med de eksisterende lejemål. Erhvervslejemålene i fabrikken vil blive overdraget til Freja A/S, da de ikke er omfattet af Lejeloven.