Pas på ilden i naturen ikke bliver tændt

04-06-2018

Maj endte med at give ny dansk varmerekord. Det kan tydelig ses på naturen, som er tør. Det øger risikoen for naturbrande. Vi har samlet en række gode råd, så ilden i naturen ikke bliver tændt.

Danskerne glæder sig i stor stil over de varme temperaturer, som får folk til at strømme mod stranden og i skoven. Men de varme temperaturer – sammen med stort set ingen regn – gør, at næsten alle naturområder er blevet meget tørre. Og det øger risikoen for naturbranden, som den, der hærgede Randbøl Hede sidste weekend, hvor cirka 700 hektar af både Naturstyrelsens og private arealer blev brændt af.

Naturstyrelsens naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun i yderste nødstilfælde, at Naturstyrelsen lukker for områder på grund af brandfare. Selvom der ikke er grund til at være bekymret for at færdes i naturen i tørkeperioder, håber Naturstyrelsen, at danskerne vil være Naturstyrelsens forlængede øjne, næser og ører, når de er i naturen, så ilden kan stoppes, inden den for alvor får fat.   

Enkelte kommuner kan indføre brandforbud. Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, afbrænding og lignende, gælder det også på Naturstyrelsens arealer, herunder på bål- og grillpladserne, i kommunen. Læs hvilke kommuner, der har indført brandforbud her

Gode råd til at undgå naturbrande: 

  • Brug kun bålpladserne, hvis du skal tænde et bål eller grill. Du kan læse mere om, hvordan du tænder bål med omtanke her.
  • Tænd aldrig bål hvis det blæser meget eller er meget tørt.
  • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig. Det er blandt andet forbudt at tænde bål eller på anden måde skabe risiko for brand i skove, plantager, heder og bevoksede klitfredede områder på statens arealer.
  • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden.
  • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet.
  • Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer. Smid heller ikke cigaretskod og lignende i naturen.
  • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen