Idéer til udvikling af Store Vildmose efterlyses

03-05-2018

Har du gode idéer og forslag til udviklingen af natur, turisme og erhverv i Store Vildmose vil Naturstyrelsen og Jammerbugt og Brønderslev kommuner meget gerne høre om dem.

Store Vildmose i Vendsyssel har oprindeligt været en aktiv højmose på over 6000 hektar og dermed en af Danmarks største højmoser. Naturstyrelsen har sammen med Jammerbugt og Brønderslev kommuner sat gang i en kortlægning, som skal resultere i konkrete idéer til udviklingen af Store Vildmose.

På et velbesøgt offentligt møde i Aabybro den 1. marts lød startskuddet til idéfasen, hvor alle inviteres til at komme med ideer til, hvordan naturen, turisme og det lokale erhverv i Store Vildmose vil kunne udvikle sig i fremtiden.

Projektgruppen har allerede modtaget flere ideer og forslag, men vil gerne opfordre flere til at sende deres ideer ind.

Har du et forslag, du gerne ønsker drøftet eller har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Peter Hahn, Naturstyrelsen Himmerland på 4131 8575 eller Obfuscated Email.

På projektets hjemmeside, www.nst.dk/canape kan du læse mere om projektet, finde oplysninger om Store Vildmose, og hvordan du kommer i kontakt med projektgruppen.

Kortlægningsprocessen medfinansieres af en bevilling fra EU’s regionalfond og Aage V. Jensen Naturfond. Arbejdet udføres af Naturstyrelsen og Jammerbugt og Brønderslev kommuner i et partnerskab, hvor også den lokale producent Pindstrup Mosebrug medvirker.