Lille Vildmose med i kapløbet om fornem EU-pris

20-03-2018

På baggrund af den igangværende naturgenopretning i Lille Vildmose er området udpeget som et af 25 nominerede områder til en EU-pris, der kårer det bedste Natura 2000-område.

Lille Vildmose rummer Nordvesteuropas største højmose.  Særligt på grund af den sjældne og sårbare højmose er området udpeget som Natura 2000-område, der er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.

For at sikre det unikke naturområde er Aalborg Kommune, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen i fuld gang med et stort genopretningsprojekt i naturområdet Lille Vildmose. På den baggrund er Lille Vildmose nu kommet med i opløbet om at blive kåret til årets Natura 2000-område.

Det er EU-Kommissionen, der står bag prisen, hvor alle EU-borgere kan stemme om, hvilket af 25 nominerede projekter, der har fortjent den fornemme titel.

”Højmosen er en truet naturtype, ikke blot i Danmark men også i Europa. Derfor er Lille Vildmose en naturperle i særklasse også i europæisk sammenhæng, og genopretningen fra tørvegravning til højmose skal sørge for, at især højmosen sikres for eftertiden. Vi er rigtig stolte over, at området nu også får anerkendelse fra Kommissionen,” siger skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen i Himmerland.

Indvindingen af tørv i Lille Vildmose stoppede i 2011, men 250 år med afvanding har sat sine spor. Af de 55 km2 højmose, der fandtes i år 1759, er kun 20 km2 bevaret. Genopretningen skal både sikre den bevarede højmose og skabe forudsætninger for, at nedbrudt højmose kan gendannes.  Projektet startede i 2011 og bliver afsluttet i år.

”Der er nu sat krondyr ud i området for at forhindre højmoserne i at gro til, ligesom der er genskabt søer og hævet vandstand, hvilket også er med til at bevare de eksisterende højmoser. Nu bliver det spændende at følge Lille Vildmoses udvikling fremover,” siger skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen i Himmerland.

I det igangværende EU-LIFE naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose er der investeret mere end 42 mio. kr. i forbedringen af naturen i området hvoraf EU har bidraget med 31 mio. kroner gennem LIFE-forordningen.

Læs mere på projektets hjemmeside: www.lifelillevildmose.dk

Stem på Lille Vildmose:

Frem til den 22. april kan du stemme på Lille Vildmose her: http://natura2000award-application.eu/finalist/3154

Om Natura 2000 Award

For 4. gang uddeler EU en pris for bedste Natura 2000-område. Blandt 75 ansøgninger er Lille Vildmose udpeget som en af de 25 bedste. Disse konkurrerer nu i finalen om at blive det bedste Natura 2000 område. En af priserne er EU-borgernes pris, hvor alle kan stemme på den af de 25 Natura 2000 områder, de synes er det bedste.