Naturstyrelsen tilpasser organisationen

08-03-2018

Som følge af besparelser nedlægger Naturstyrelsen 37 stillinger og reducerer antallet af lokale enheder fra 18 til 16. Over de kommende år skal der desuden udliciteres opgaver, der svarer til cirka 70 årsværk.

Naturstyrelsen mangler over de kommende år 20 mio. kroner årligt for at få økonomien til at hænge sammen. Derfor er det nødvendigt for styrelsen at tilpasse sin organisation. Der bliver her og nu nedlagt 30 ud af ca. 250 skovarbejderstillinger. Medarbejderne får tilbud om frivillig fratrædelse. Styrelsen reducerer antallet af lokale enheder fra 18 til 16. Enhederne i Østsjælland og Midtjylland bliver nedlagt, og medarbejderne rykker sammen med deres kollegaer på de omkringliggende enheder. I den forbindelse bliver der nedlagt yderligere syv stillinger, heraf to chefstillinger.

Som følge af regeringsgrundlaget og for at sikre, at Naturstyrelsen fremover kan levere de samme ydelser til danskerne for færre midler, skal der i de kommende år udliciteres opgaver, der svarer til 70 årsværk.

”Ved at justere vores organisation og udlicitere en række opgaver tror jeg på, at vi kan håndtere besparelserne, så borgere eller naturen kun i begrænset omfang bliver berørt. Det er vigtigt for mig at sikre en ordentlig proces, når vi nu desværre skal sige farvel til en række dygtige medarbejdere. Derfor tilbyder vi frivillig fratrædelse i forbindelse med, at vi nu nedlægger 30 skovarbejderstillinger,” siger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Med ændringerne vil Naturstyrelsen have reduceret sin samlede medarbejderstab med cirka 100 ansatte i 2021.

Fortsat tæt kontakt med borgere

De opgaver, der skal udliciteres, bliver i dag løst af skovarbejdere på de lokale enheder. Det er opgaver som fældning af træer, hegnssætning, græsslåning og plantning af træer. Når opgaver bliver udliciteret, vil de omfattede medarbejdere blive virksomhedsoverdraget så medarbejderne flytter med opgaverne til private aktører.

”Naturstyrelsen er til stede i hele landet, og vi lægger vægt på at være i øjenhøjde med danskerne og have et godt lokalt kendskab. Det vil vi også have efter, vi har gennemført ændringerne. Vi vil fortsat have skovarbejdere ansat til opgaver, der f.eks. kræver en høj grad af borgerkontakt, et godt lokalt kendskab til arealerne eller som er knyttet til vores rolle som myndighed. Der vil for eksempel fortsat være særlige naturplejeopgaver, opsyn med vildtreservater og andre naturområder, samt ikke mindst råd og vejledning af borgere, som skal udføres af skovarbejdere,” siger Peter Ilsøe.

I forlængelse af regeringsgrundlaget om udlicitering gennemfører Naturstyrelsen en analyse af, om der også kan være en økonomisk fordel ved en øget udlicitering af den del af skovdriften, der kræver specialmaskiner, og hvor 40 procent af opgaverne i dag løses af styrelsens landsdækkende driftscenter, mens resten allerede er udliciteret.

Underskuddet på styrelsens økonomi skyldes både løbende fald i bevillinger og bl.a., at de budgetanalyser, der er udarbejdet i forbindelse med tidligere sparerunder, ikke har givet det forventede afkast. Samlet set skal styrelsen spare knap 50 mio. kroner frem til og med 2021, og heraf er lidt under 30 mio. kroner allerede fundet ved at nedlægge ubesatte stillinger samt gennem effektiviseringer og frasalg af bl.a. udgiftskrævende bygninger.

Organisationsændringerne vil blive indfaset løbende, og den nye inddeling af de lokale enheder vil være endeligt gennemført med udgangen af 2018.

Læs mere om regeringens planer for udlicitering af skovdriften

 

Kort: Sådan ser Naturstyrelsens lokale enheder ud fra den 1. januar 

 

Skovridere på de lokale enheder fra den 1. januar 2019:
Blåvandshuk: Ulrik Lorenzen, Bornholm: Søren Friese, Fyn: Jakob Harrekilde Jensen, Himmerland: Bendt E. Andersen, Hovedstaden: Kim Søderlund, Kronjylland: Peter Brostrøm, Midtsjælland: Jens Peter Simonsen, Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen, Storstrøm: Claus Jespersen, Søhøjlandet: Søren Hald, Sønderjylland: Inge Gillesberg, Thy: Ditte Svendsen, Trekantsområdet: Inken Breum Larsen, Vadehavet: Bent Rasmussen, Vendsyssel: Jesper A. Blom-Hansen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk.

 

 

 

Lillan Clemmensen

Presse- og kommunikationschef
Naturstyrelsen