Bornholmsk bisonsucces fortsætter

28-11-2018

Turister og bornholmerne kan også i fremtiden opleve bisonerne i Almindingen. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at gøre forsøgsordningen permanent.

Der skal også i fremtiden være bisoner i Almindingen. Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at bisonprojektet bliver gjort permanent. Samtidig er det besluttet, at Naturstyrelsen skal undersøge muligheden for at finde finansiering til at udvide indhegningen fra de nuværende to kvadratkilometer til minimum otte, så bisonerne kan få mere plads at boltre sig på. 

- Bisonerne er enestående dyr til at skabe en mere mangfoldig natur med plads til forskellige andre dyre- og plantearter. Samtidig er bisonerne hurtigt blevet en turistmagnet på solskinsøen og er med til at give både turister og lokale en helt unik naturoplevelse. Derfor er det også helt naturligt, at vi har valgt at fortsætte bisonsuccesen på Bornholm, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Bisonprojektet kom til verden i 2010, hvor Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blev enige om, at den europæiske bison skulle genudsættes i den bornholmske natur. De første syv bisoner fra naturskovsområder i Polen blev udsat på et 200 hektar stort område i 2012 som en forsøgsordning. Bestanden er siden vokset, og dyrene trives i Almindingen. 

Hvis det lykkes at finde finansiering til at udvide indhegningen, vil det skabe et stort sammenhængende naturområde, der blandt andet vil omfavne en stor del af de områder, som netop er blevet udpeget til urørt skov som led i Aftalen om Naturpakken fra 2016. 

Naturstyrelsen skal nu forsøge at finde finansiering til at udvide hegnet. Lykkes det ikke, kan bisonerne leve videre i deres nuværende indhegning. 

Ordførerne fra aftalepartierne glæder sig over, at bisoner også fremover vil være en del af dansk natur: 

- Det giver rigtig god mening at fortsætte ordningen, som både gavner naturen og dansk turisme. Bisoner er med til at bevare og skabe en natur med mange forskellige levesteder. Derfor er Dansk Folkeparti glade for at kunne være med til at fortsætte en succeshistorie, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF). 

- Bisonprojektet er et godt eksempel på en kerneopgave for staten. At lave god natur og turde forsøge sig med nye virkemidler, som både gør naturen mere spændende og sikrer en mere artsrig og selvforvaltende natur, siger miljøordfører Carsten Bach (LA). 

- I Det Konservative Folkeparti er vi begejstret over, hvor effektive bisonerne har vist sig at være til at skabe dynamik i naturen og give større naturoplevelser. Jeg håber, at det lykkes at finde finansiering til at udvide indhegningen, så bisonerne kan komme et større naturområde til gavn, siger miljøordfører Erik Lund (K).

- Bisonskoven er blevet en stor turistattraktion på Bornholm og tiltrækker over 100.000 gæster hvert år. Det er en fantastisk nyhed for Bornholm, at vi kan forsætte succesen, siger Venstres folketingsmedlem fra Bornholm, Peter Juel-Jensen. 

Udvidelsen af hegnet realiseres, såfremt der findes finansiering, og under forudsætning af, at de relevante myndighedstilladelser kan opnås.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 2077 0459, e-mail: Obfuscated Email 
Skovrider Søren Friese, tlf. 30 94 62 37, mail: Obfuscated Email