Skriv dit studieprojekt med Naturstyrelsen

09-11-2018

Se dit projekt blive til virkelighed i statens skove og naturområder. Samtidig kan du som studerende få indblik i, hvordan man arbejder i den offentlige forvaltning - til brug for din egen fremtidige karriere.

Nu kan studerende skrive projekter i samarbejde med Naturstyrelsen.

Hvad er effekten af forskellige former for naturpleje, hvordan designer vi de bedste diger til kystbeskyttelse, og hvad skal der til for at få endnu flere danskere ud i naturen? Det er blot nogle af de projektforslag, emner og problemstillinger, som Naturstyrelsen tilbyder studerende, der står over for at skulle skrive en større opgave.

Som studerende har du mulighed for at samarbejde med Naturstyrelsen, hvor  du kan få adgang til forsøgsarealer m.v. i Danmarks mere end 200.000 hektar statslige skove og naturområder. Du kan samtidig få adgang til en lang række data om vores opgaver inden for både arealforvaltningen og kystområdet til brug for dit projekt.

Vi kan stille os til rådighed som din eksterne vejleder og give dig ideer til din projektopgave på studiet. Sideløbende får du skabt relationer til vores faglige medarbejdere og deres daglige arbejde gennem dit projekt - hvad enten det handler om et bachelorprojekt, et speciale eller du skal i virksomhedspraktik.

- Vi vil gerne øge vores samarbejde med studerende og nyuddannede, fordi vi kan se, at de bidrager med en masse ny viden og vinkler. Omvendt giver vi dem mulighed for at se deres idéer komme til live ude i virkeligheden, og vi deler den viden, der kommer ud af det blandt andet igennem vores egne faglige netværk. At tage godt imod studerende og nyudannede ser jeg som vores bidrag til at øge den enkeltes jobparathed. Vi kan på den måde introducere de studerende til, hvad man skal kunne, når man skal ud og finde sit første job, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen..

Naturstyrelsen har formuleret en række projektforslag, der spænder bredt, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé til et projekt inden for emnerne natur, skov, kyst, friluftsliv og formidling.

Skriv dit projekt med Naturstyrelsen og få inspiration i aktuelle projektforslag, som du finder her: https://naturstyrelsen.dk/om-os/studerende/