Danskerne har fået langt mere bynær skov

14-10-2018

De seneste ti år har danskerne fået flere skove tæt på byerne. Søndag markerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved.

Flere danskere har fået kortere afstand til trækroner og grønne stier. De seneste ti år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber i hele landet tæt på byerne. Det svarer til over 37.000 parcelhusgrunde eller omkring fem kvadratmeter ny bynær skov per dansker. Skovene beskytter grundvandet og giver samtidig nye frilufts- og naturoplevelser.  

Et af de steder er Næstved, hvor borgerne har fået seks nye skov- og naturområder tæt på byen. Her markerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen søndag færdiggørelsen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring byen. 

- Vi ved, at danskerne i dag bruger naturen anderledes end tidligere. Før kørte vi en tur i bilen for at kunne nyde søndagsfrokosten i det fri. I dag tager vi en løbetur i naturen før eller efter arbejde, og det kræver nye skove tæt på vores hovedør. De mange nye bynære statsskove er både en gevinst for naturen og for alle os, der nu kan nyde en tur i det grønne, uden at det kræver lang planlægning og transport. Et af de steder, hvor det virkelig er lykkedes, er i Næstved, hvor der er skabt nye naturområder i tæt samarbejde mellem stat, kommune og borgere, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

En gave til kommende generationer

Naturstyrelsen og Næstved Kommune har de seneste 11 år arbejdet sammen om at etablere de nye skove og naturområder tæt på byen med træer, engdrag, fælleder og søer. 

Kommunen har overdraget arealer til staten. Naturstyrelsen har opkøbt yderligere arealer, plantet skov og i tæt samarbejde med kommunen etableret en lang række friluftsfaciliteter, som eksempelvis udvidelse af ridestien Husarstien, en fiskesø og picnicpladser.

Allerede nu kan byens borgere nyde den natur, der vokser frem og det kuperede landskab - uanset om man lufter hund, rider, løber, cykler eller samler bær og frugt. 

Næstved Kommune har herudover stået i spidsen for flere vådområdeprojekter, blandt andet en klimasø til særlig gavn for fiskebestanden og bækken i den nyanlagte skov ved Rønnebæk. Søen kan oplagre vand om vinteren og udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren og efteråret. På den måde kan man forhindre problemer med både tørke og oversvømmelser i området.

De nye skove bliver desuden et naturligt afsæt for Næstved Kommunes kommende friluftsstrategi. 

- Med den grønne ring slår vi fast, at Næstved er en grøn storby. Skulle man være i tvivl, så forestil jer, at vi tog det nye skov- og naturareal, og lagde det som en én meter bred sti – så ville man faktisk kunne komme helt til pyramiderne i Ægypten. Vi er nået så langt, fordi vi har haft et enestående samarbejde med borgere, organisationer, foreninger og naturelskere, der alle har kommet med ideer til, hvordan de nye skove ser ud. Det har været en gave for os – og det bliver så sandelig en gave for kommende generationer, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Søndag den 14. oktober markerede Miljø- og Fødevareministeriet og Næstved Kommune sammen med foreninger og borgere afslutningen på den grønne ring. 
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og borgmester Carsten Rasmussen indledte folkefesten med en cykeltur i Rønnebæk Fælled, som er den yngste af Næstveds nye skove. 
Læs mere om arrangementet.  

Fakta: Nye statsskove ved Næstved 

Den grønne ring i Næstved omfatter seks nye skove: 

2009: Even Skov
2010 og 2016: Vridsløse Skov
2010: Rønnebæk Fælled
2014: Ladby Skov
2015: Fælleseje Skov
2018: Rønnebæk Øst 

Fakta: Statslig skovrejsning

  • I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsninger, og der kommer hvert år mere ny skov til. 
  • Alene de seneste 10 år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber, hvilket svarer til omkring fem kvadratmeter ny skov per dansker. 
  • De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.
  • Naturstyrelsen har i dag omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige kommuner og forsyningsselskaber fordelt over hele landet.


Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2077 0459, e-mail: Obfuscated Email  
Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen, tlf: 2249 6575, e-mail: Obfuscated Email  
Pressekoordinator Elisabeth Bruun, Næstved Kommune, tlf. 5588 5056/2545 0027, e-mail: Obfuscated Email