Efterårsferie: Gå på opdagelse på Danmarks ukendte øer

16-10-2018

Find din indre Robinson Crusoe frem og tag en udflugt til en af de små øer, som Naturstyrelsen forvalter.

Danmarks nordligste øer - Hirsholmene

Ifølge Danmarks Statistik består Danmark af omkring 400 navngivne øer – nogle af dem forvaltes af Naturstyrelsen. De fleste kender Ærø, Rømø og Christiansø. Der findes dog også en række mindre kendte øer, nogle ubeboede, som gemmer på fantastiske naturoplevelser og er åbne for besøg med færge, dæmning eller egen båd eller kajak.

Hvis man får lyst til at blive lidt længere end en enkelt dag, har flere af øerne også primitive overnatningspladser.

Vigelsø – Odense Fjord
Vigelsø er med sine 132 hektar den største ø i Odense Fjord. Den er et enestående eksempel på en hel ø, som er givet tilbage naturen efter mange års intensiv landbrugsdrift. Her er hverken veje eller biler, og raps- og hvedemarker er blevet til skov og strandenge med små vandhuller og et mylder af vandfugle året rundt. Husk kikkerten! 
Tilgængelighed: Der er offentlig sejlads med den lille båd Lunden i sommerhalvåret. Man kan dog uden for sæsonen booke Lunden på www.fjordensdag.dk – en sejlads tur/retur med op til 30 personer koster 1.000 kr. Man kan også sejle til øen i egen båd, kajak m.m.. Der er en lille anløbsbro.
Læs mere om Vigelsø inkl. overnatningsmuligheder. 

Fænø Kalv – Lillebælt 
Fænø Kalv er en moræneø midt i Lillebælt mellem Fænø og Stenderupskoven. Øen er ubeboet, og man får hurtigt fornemmelsen af at være kommet til en øde ø. Skanserne holdes dog fri for tilgroning, og øen benyttes i stadigt stigende omfang som mål for mange former for lystsejlere. Et herligt naturreservat, hvor det også er tilladt at overnatte en enkelt nat. Tilgængelighed: Ingen offentlig sejlads, men det er muligt at komme til øen med egen båd eller kajak.
Se mere om overnatning på øen på udinaturen.

Enehøje – Nakskov Fjord
Enehøje ligger i den yderste del af Nakskov Fjord på Vestlolland. Øen er den største ø i fjorden med sine omkring 97 hektar og ligger cirka 2 km fra fastlandet. I sommeren 1999 købte Naturstyrelsen øen med det formål at genskabe en række natur- og landskabsværdier samt åbne mulighed for, at alle kan komme ud på Enehøje og opleve dens særpræg og stemning.På den nordlige del af øen er der nu enge/strandenge, mens man på resten af øen kan opleve dådyrene udsat i 2006 og kvæg græsse på øens overdrev.
Tilgængelighed: Man kan sejle til øen med i egen båd eller kajak. Der er offentlig sejlads i sommermånederne med Postbåden.
Læs mere om Enehøje

Hirsholmene – ud for Frederikshavn
Hirsholmene er Danmarks nordligste øer og ligger omkring. 7 km nordøst for Frederikshavn. De omfatter Hirsholm, Græsholm, Deget, Kølpen og Tyvholm. Med sine mange sten minder øerne om den svenske skærgård.
Tilgængelighed: Hirsholmenes helt særlige natur- og dyreliv kan besøges med færgen Seadog, der sejler flere gange om ugen inkl. lørdag.
Læs mere om Hirsholmene inkl. overnatningsmuligheder

Livø – Limfjorden
Livø er placeret i Limfjorden cirka 10 km sydvest for Løgstør og har siden 1980 været ejet af Naturstyrelsen. Her kan du vandre på egen hånd på en af de gule ruter. Livø har en er især kendt for sine spættede sæler og dådyr. Øen menes at have haft dåvildt uafbrudt siden middelalderen. I dag har øen en stærk og smuk bestand af godt 100 dådyr og et særdeles rigt fugleliv, som du blandt andet kan opleve i den gamle Ege-hasselskov, der især begunstiger hulrugende fugle som spætter og mejser.
Tilgængelighed: Der sejler færge i efterårsferien (til og med den 20. oktober) – se miniline.dk. Fra den 21. oktober 2018 sejler Naturstyrelsens egen færge. Der er dog færre pladser om bord.
Læs mere om Livø inkl. overnatningsmuligheder

Kalvø – Genner Fjord
Kalvø er en lille ø på 17 hektar. Øen ligger i bunden af Genner Bugt, der er en del af en tunneldal. De lavvandede områder og lavbundsområderne vest og syd for Kalvø ligger i læ af tunneldalens skrænter og Kalvø. Her er der særligt gunstige vilkår for en lang række planter, dyr og fugle knyttet til vandet, engen og rørskoven. Området er i dag udlagt som vildreservat. Der er især om foråret og i efteråret mulighed for at se og opleve mange forskellige slags andefugle.
Tilgængelighed: Øen er forbundet med fastlandet med en dæmning, så man kan køre dertil. På Kalvø er der desuden både en handicapsti og en handicapbro.
Læs mere om Kalvø inkl. overnatningsmuligheder 

Årø Kalv – ud for Haderslev Næs
Årø kalv er oprindeligt en gruppe af småøer, som ved aflejring er blevet sammenhængende med selve Årø. Området udgør i dag et stort kompleks af odder, der er under stadig forandring. Den østlige del af kalven består af sandstrand og et højtliggende terræn med klitvegetation, mens øen mod nordvest ligger som lave strandenge med vandhuller. Tag en vandretur i den særprægede natur og oplev blandt andet en lang række andefugle.
Tilgængelighed: Der sejler færge til Årø dagligt mellem kl. 6 og kl. 23. Der er kun adgang til Kalven til fods og på cykel fra øen.
Læs mere om Årø inkl. overnatningsmuligheder