Røde og gule flag markerer startskuddet på vildsvinehegnet langs grænsen

09-10-2018

Naturstyrelsen er i de her uger ved at tegne linjen for det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Det betyder, at man kan se røde og gule flag der, hvor hegnet vil komme op og stå i løbet af 2019.

Billedet viser måling af punkter i Magisterkogen ved Tønder. Det er COWI, som løser opgaven i samarbejde med Naturstyrelsen Vadehavet.

Selvom der stadig er tre måneder til, at det forventes, at entreprenøren kan gå i gang med at bygge vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse kan gå i gang, er Naturstyrelsen lige nu i gang med at tegne hegnets linjer. Det sker som et led i ekspropriationsforretningen, som blandt andet skal give Naturstyrelsen, som er bygherre på vildsvinehegnet, rettighederne til at opsætte hegnet på private grunde langs grænsen.

Konkret vil man se både røde og gule flag langs grænsen. De røde flag markerer, hvor vildsvinehegnet kommer til at stå. De gule flag markerer grænsen for arbejds- og vedligeholdelsesbæltet ind mod Danmark. Bæltet mellem de røde og gule pæle er fem meter bredt. En landmålerstok med blå farve fortæller, at der kommer en låge eller en færist.

- Arbejdet med at få opsat vildsvinehegnet langs grænsen kører stille og roligt fremad efter planen, men det her markerer på den måde startskuddet for selve opsætningen og tegner linjen fra grænsen hele vejen fra øst til vest. Vi har i processen forsøgt at tage så meget hensyn til både natur, miljø og mennesker som muligt, siger skovrider Bent Rasmussen.

Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, der gennemfører ekspropriationsforretningen. Det forventes, at arbejdet med ekspropriationerne er færdig midt i december, hvor Naturstyrelsen forventer at have rettigheden på plads. Parallelt med ekspropriationsforretningen kører der en EU-udbudsproces, hvor fem firmaer via prækvalifikation har fået at vide, at de kan byde på selve etableringen af vildsvinehegnet.

Fakta:  

  • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålhegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Det er i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knap 70 kilometer lange strækning.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres der trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • For de mindre dyr etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.